Wat is NxT-STEP farming | Pure Graze

Wat is NxT-STEP farming

Pure Graze NxT STEP® is een natuur inclusief bedrijfssysteem, gebaseerd op holistische landbouw. Het toepassen omvat alle onderdelen van het bedrijf. Volledige toepassing biedt het grootste resultaat.

Onze ervaring is uw garantie;
Pure Graze NxT STEP® is door ons zelf ontwikkeld, getest en toegepast op ons eigen melkveebedrijf in Denemarken, van 1992 tot 2001. Na terugkeer zijn veel bedrijven, sinds 2003 via Pure Graze Advies, in aanraking gekomen met Pure Graze NxT STEP® en passen het succesvol toe.

Wat houdt PG NxT STEP® in;
Het is een bedrijfssysteem gebaseerd op holistische landbouwpraktijken. Gebruik makend van natuurlijke systemen om een gelijk of hoger inkomen te realiseren, met een lage werk- en investeringsdruk. Produceren op het ritme van de natuur.

Door het toepassen van PG NxT STEP® ga je de koeien als werkneemsters zien en het bedrijf gaat voor jou werken.

De beweiding maximaliseren, het bouwplan aanpassen aan jaarrond beweiding. Het gebruik van stal en machines minimaliseren. Zo verdwijnen ook de daarmee samenhangende kosten en werk.

Binnen Pure Graze NxT STEP® is alles erop gericht de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met als resultaat een goed inkomen, lage werkdruk, lage investeringsdruk en een lage CO2eqv. uitstoot.

Dit wordt bereikt door alles wat de mens ooit bedacht heeft tussen koe en groenvoer weg te laten.

De koeien werken voor jou, niet jij voor de koeien.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws en laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

× Heb je een vraag? App ons.