De komende jaren ligt de focus op het verduurzamen van de samenleving. Veel zaken gaan anders worden. Vandaag was in het nieuws dat Frankrijk binnenlandse vluchten gaat ontmoedigen. Dus ook burgers ontkomen niet.

De stikstofdiscussie wordt als bedreiging gezien van de agrarische bedrijfsvoering. Iets wordt op een bepaalde wijze ervaren, zolang je daar zelf toestemming voor geeft aan jezelf.

 Maar zodra er een alternatief is, valt de dreiging weg. Waarom verschijnt dat alternatief?

Omdat we in ons hoofd de flexibiliteit hebben de casus vanaf een andere kant te benaderen, waarna we het alternatief, praktisch toepasbaar maken.

“Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.”  ~ Lou Holtz

Toen wij ons bedrijf in Denemarken kochten, was het een High Input – High Output bedrijf, maar het was zowel financieel als qua footprint niet duurzaam.

De kostprijs moest naar beneden en snel ook, want geld kan net als sneeuw voor de zon verdwijnen!

Het alternatief voor kunstmest werd klavers. Voor de droogtegevoelige zodevormers kwamen pol-vormende grassen zoals; kropaar, beemdlangbloem en rietzwenk, die tot 30% meer opbrengen in vergelijking met zode-vormende grassen zoals; Engels Raaigras.

Het alternatief voor de veearts en mineralenaankoop werden kruiden!

Vers gegraasd van eigen bodem is altijd beter dan geconserveerd en gekocht. Want het gaat er steeds om je eigen toegevoegde waarde maximaliseert!

Maar….

Er is meer te halen, naast deze voordelen die het gevolg zijn van veranderen en duurzaamheid toepassen om de winst te vergroten.

Saladebuffetten, complexe polyculturen kunnen deze voordelen bewerkstellingen, op basis van samenwerking met het bodemleven. Daar kun jij als boer/ondernemer afbreuk aan doen, of aan bijdragen.

Met andere woorden; jouw acties hebben invloed op het succes van de Saladebuffetten in jouw land, maar ook op de winst van jouw bedrijf.

Ga je gewoon door met wat je altijd deed? Of zet je alles in het werk om de voordelen te pakken die de natuur je biedt? Maximaliseer je de beweiding op de Saladebuffet percelen? Zodat er minder mest in de put komt, waardoor de kosten dalen en de winst stijgt?

Zodat de koeien hun eigen mest wegbrengen waardoor het bodemleven een actieve rol krijgt in het beschikbaar maken van deze plantenvoeding. Waardoor de klavers en kruiden floreren, en jij de kunstmest kunt schrappen uit de boekhouding en de winst toeneemt!

Wil je weten hoe dat precies gaat?
https://puregraze.com/product/cursuspakket-graslandproductie-verhogen-met-nxt-step/

of nog beter voor de economie van jouw bedrijf ;
https://puregraze.com/product/cursuspakket-natuur-inclusieve-landbouw/

 

Maak gebruik van de actie met Saladebuffet Kruidenrijk!

 

Veel succes!
Ado Bloemendal