Saladebuffetten® zijn, net als traditioneel grasland, onderhoud nodig. Heeft traditioneel grasland last van slijtage en moet het regelmatig bijgezaaid worden om veronkruiding tegen te gaan. Productief kruidenrijk grasland mengsels bevatten tweejarige klavers en kruiden die bijgezaaid moeten worden om vergrassen te voorkomen. Doorzaaien in het vroege voorjaar kun je doen doormiddel van frostseeding.

Klavers en kruiden zijn gezonder en dieren produceren er beter op. Maar daarbij dragen klavers bij door de eliminatie van het kunstmestgebruik. Kruiden dragen bij door eliminatie van mineralen aankoop. Ze hebben daarbij een betere verteerbaarheid en een hoog eiwitgehalte, waardoor de eiwitproductie van eigen bedrijf toeneemt, waardoor de ondernemer de aankoop van soja kan elimineren.

´Eliminatie van kosten is veel effectiever dan reductie. Bij kosteneliminatie verdwijnt de afhankelijkheid van het product´, wat de bedrijfsvoering blijvend efficiënter maakt.

Zo dragen beide bij aan verlaging van de kosten en footprint, belangrijke zaken om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

De manier om Saladebuffetten® qua samenstelling op breedte te houden is bijzaaien doormiddel van frostseeding. Dit lukt prima door breedwerpig te zaaien, waarbij we de natuur inzetten om ons te helpen. Veel zaden zijn klein en hoeven niet in de grond maar hebben voldoende aan goed contact met de grond.

`Wanneer de dagen lengen, gaan de nachten strengen´, zo gaat het gezegde. Het laatst van de winter is perfect om breedwerpig klavers en kruiden bij te zaaien. De afwisseling van nachtvorst en dooi, afgewisseld met af en toe wat neerslag, geeft een dynamiek in de grond die het zaadje in de bodem werkt, waardoor het kan kiemen en zich succesvol kan vestigen.

Speciaal voor het in stand houden van de diversiteit in Saladebuffetten is Saladebuffet® Doorzaai ontwikkeld.

Afhankelijk van hoe het gewas erbij staat kan tussen de 3 tot 5 kg/ha/keer gebruikt worden. Om het succes van bijzaaien te vergroten is het raadzaam niet alle eitjes in 1 mandje te leggen en in het najaar ook bij te zaaien in een regenrijke periode.

Deze methode heet frostseeding en wordt algemeen toegepast in andere landen. Het is een lage kosten methode, waarbij breedwerpig gezaaid wordt met een goede kunstmeststrooier of een strooiertje op Quad.

In het eerste geval moet wellicht een vulstof gebruikt worden om voldoende massa te krijgen. Daarvoor kan bijvoorbeeld prima kalk gebruikt worden, wat de kieming en vestiging van klavers en kruiden ondersteund en verbeterd.

Kalk verhoogd de pH en het calciumgehalte van de bodem, waardoor voedingstoffen in de bodem beter beschikbaar komen voor de planten.

Deze methode is te doen met lichte machines die niet spoor aan spoor hoeven te rijden, waardoor de bodem ontzien wordt.

Voor succesvol kiemen en vestigen is het belangrijk dat het zaad op de grond terecht komt en niet in het gewas blijft hangen. Omdat het gewas rond deze tijd in de late winter vaak het kortst is, is bijzaaien kansrijk.

Zorg er in het voorjaar voor dat het gewas op deze percelen niet te lang wordt om de nieuwe kiemplanten de kans te geven zich te ontwikkelen.

 

Bekijk hier onze online cursussen + coaching