Samenwerken geeft de kans om gebruik te maken van elkaars sterke eigenschappen en zo elkaar te versterken. Niemand is goed in alles. De een is goed in verkoop, de ander wordt helemaal warm van cijfers, zie je het al voor je?

Daarom verkopen boekhouders niet en krijg je verkopers niet aan het boekhouden. Maar samen kunnen ze heel succesvol zijn.  Vaak is dan 1 + 1 geen 2 maar zelfs 3 of 4! Dit is het Darwin effect; In de plantenwereld is het niet anders.

Samenwerken leid in de natuur tot de beste resultaten, neem bijvoorbeeld de oerwouden. Daar zijn het ook de complexe systemen, de samenwerking tussen planten en andere organismen die zorgt voor weelde.

In een groot negen jarig onderzoek in de USA is gekeken naar het effect van polyculturen (Saladebuffetten). De opbrengst van de soorten in monocultuur werd daarbij vergeleken met de opbrengst van dezelfde soorten in polyculturen (Saladebuffetten).

De productie per hectare was 31% hoger bij polyculturen (Saladebuffetten).

Nederlandse proeven bevestigen de hoge opbrengsten van Saladebuffetten met een 3.000 kg hogere droge stof opbrengst/ha in vergelijk met engels raai met 250 kg N bemesting.

Enkele opvallende punten waren dat de opbrengst van de polyculturen (Saladebuffetten) ook na jaren nog beduidend hoger bleef. Ook nadat de diversiteit was terug gelopen.
De polyculturen (Saladebuffetten) blijven gezond en hebben geen last van ziektes, doordat de planten samenwerken en…. omdat ze een veel grotere verscheidenheid aan insecten aan trekken.

Saladebuffetten bieden veehouders veel voordelen; een hoge opbrengst, een rijk bodemleven, toename van de bodemvruchtbaarheid en een zeker gewas dat goed gedijt in droge zomers.

“When you’re finished changing, you’re finished.” Benjamin Franklin

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van succesvolle boeren, ondernemers die laten zien dat hoge opbrengsten mogelijk zijn met Saladebuffetten met winst voor boer, bodem, dier en natuur.

Polyculturen bieden een serieus alternatief op weg naar een duurzame bedrijfsvoering met een lage footprint en een beter inkomen. Omdat daarmee tegemoet gekomen wordt aan wensen vanuit de samenleving vormen Pure Graze Saladebuffetten een waardevol onderdeel uit van de landbouw met toekomst.