We weten allemaal dat er meer zonne-energie wordt geproduceerd wanneer de zon hoog staat en de dagen langer zijn en dat er minder wordt geproduceerd wanneer de zon lager staat en de dagen korter worden. We weten ook dat zonlicht de dagelijkse potentie van fotosynthese voor planten bepaalt.

We kunnen de bladeren van planten als ‘zonnecollectoren’ zien, die zonne-energie verzamelen zodat planten kunnen groeien. We kunnen de wortelen zien als ‘batterijen’, waarin zonne-energie word opgeslagen voor toekomstige groei.

We kunnen de hoeveelheid energie die we verzamelen en opslaan ‘managen’ door hoe lang of hoe kort we grazen of maaien. Bladmassa verwijderen door middel van beweiding of maaien betekent dat de plant voedingstoffen gebruikt die opgeslagen zijn in onder andere haar wortelen voor nieuwe hergroei.

Hoe korter we weiden of maaien, hoe meer wortelreserves de plant moet gebruiken voor hergroei!

Net als bij het ‘opladen’ van een batterij, hoe minder ‘energie’ hij heeft opgeslagen, hoe meer tijd hij nodig heeft om te herstellen.

Zoals je al hebt geraden, vangt een hoog en bladrijk gewas meer licht (zonne-energie voor fotosynthese) dan een kort en minder bladrijk gewas. Het licht dat niet door het bladmassa word opgevangen, gaat verloren voor de plant en het voedergewas.

Reserves van voedingstoffen variëren met de seizoenen

Planten hebben een energiereserve cyclus tijdens de seizoenen van het jaar. Laten we Rietzwenk en Witte Klaver als voorbeeld nemen; Wanneer de bladeren van deze twee voedergewassen worden beweid, start de hergroei. Wanneer de meeste bladeren zijn verwijderen en komt de energie voor hergroei vanuit energie reserves die opgeslagen kunnen zitten in bijvoorbeeld de wortelen. De plaats van de opgeslagen energiereserves is per plantensoort specifiek. Als we kijken naar Rietzwenk slaat hij zijn energiereserves op in de onderste bladschede en wortelen genaamd rizomen. Witte Klaver slaat haar energie reserves op in de bovengrondse stengel de stoloon (de steel).

Over een periode van dagen nemen de energiereserves af naarmate de hergroei toeneemt. Naarmate  bladmassa toeneemt, wordt er meer zonlicht opgevangen en neemt fotosynthese toe, waardoor er meer energie vrijkomt voor groei. Op een gegeven moment is de fotosynthese hoog genoeg om meer suikers te produceren dan nodig is voor groei, waardoor suikers worden opgeslagen en de energie reserves toenemen.

En hoe nu verder met deze informatie?

Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar als je een oplaadbare batterij hebt, heb je handvatten van hoe de hoeveelheid ‘zonne-energie’ dat we kunnen opvangen met voedergewassen voor een zo hoog mogelijke groei per dag.

Het is daarom van groot belang om gewassen te gebruiken met een zo hoog mogelijke bladmassa, denk aan kruidenrijk grasland mengsels – Saladebuffet. Dit zijn voedergewassen die een zeer goed lengte kunnen maken door het hoge aantal planten dat in de mengsel zit verwerkt. Door gebruik te maken van wel 20 plantensoorten wordt er constant ‘gevochten’ om het licht wat voor lengte in het gewas zorgt.