Regeneratieve landbouw biedt de veehouder een uitstekend verdienmodel met een lage kostprijs. Pure Graze biedt PG NxT-STEP® Farming aan. Een regeneratief bedrijfssysteem, geheel gericht op het maximaliseren van de marge van de boer door eliminatie van kosten en door het sluiten van kringlopen om zo te komen tot de lage kostprijs.

Wat is regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw maakt gebruik van natuurlijke processen om productie te realiseren.

Denk bijvoorbeeld aan allelopathie bij productief kruidenrijk grasland; https://puregraze.com/salade-buffet/verhoog-je-winst-gooi-de-kunstmest-uit-je-boekhouding/ is een goed voorbeeld van een regeneratief proces.

Het verbetert de bodemgezondheid maar draagt daaraan ook tegelijkertijd bij. Praktijkervaringen na zo`n 30 jaar geven aan dat vanaf het derde jaar van toepassing de verbetering duidelijk zichtbaar is in de gewasgroei en bodemcondities.

Vanaf het begin van toepassen van PG NxT-STEP® Farming zien we de verbeteringen in de dieren, gewassen en bodem. Dit geeft de boer de bevestiging dat hij/zij op de goede weg is.

Regeneratieve landbouw voor de laagste kostprijs

Het sluiten van kringlopen is cruciaal bij regeneratieve landbouw. Dit leidt vanzelf tot het dalen van de kosten, waardoor de marge per kilo product stijgt. Een lage kostprijs is het belangrijkste gereedschap dat de grondgebonden veehouderij heeft om een hoger inkomen te genereren.

Daarover publiceerde Pure Graze eerder al eens deze blog; https://puregraze.com/kostprijs/kostprijs-jouw-tool-om-je-winst-te-bepalen/ waarbij dit de uitkomst is; https://puregraze.com/wp-content/uploads/2022/01/Saldoberekening-Pure-Graze-melkveebedrijf.pdf

Een deelnemer van de cursus: Regeneratieve landbouw met ongeveer 60 koeien, realiseerde na 1 jaar toepassen een kostprijsverlaging van ruim 50%. De kostprijs van het bedrijf daalde, waardoor de winst met € 70.000,- toenam.

Systeemdenken

Regeneratieve landbouw wordt al enkele jaren gepredikt in Nederland door adviseurs die de praktische ervaring ontberen. Het wordt ook toegepast op traditionele high-input bedrijven, die eruit pakken “wat in hun bedrijfsvoering past”.

Dat kan, maar zal nooit leiden tot de laagste kostprijs of de bedrijfsvoering regeneratief maken. Echte resultaten worden bereikt door te denken en te werken in systemen.

De laagste kostprijs wordt bereikt door het geheel toepassen zoals in het bedrijfssysteem PG NxT-STEP® Farming.

Interesse?

Is je interesse gewekt? – Wil je ook niet langer werken voor een ander maar voor je zelf en je eigen gezin?

Bekijk dan hier hoe regeneratieve landbouw kan zorgen om jouw bedrijf naar de laagste kostprijs te brengen met behulp van PG NxT-STEP® Farming; https://puregraze.com/product-categorie/pg-nxt-step-farming/

Ons doel is de veehouder begeleiden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, hun inkomen te verbeteren en hun werkplezier te verhogen. Ons doel is dat u succesvol bent!

Veel succes!
Ado Bloemendal