Zoals we in de blog van vorige week schreven kun je met Saladebuffetten een hoge droge stof productie halen zonder kunstmest.

Het mes snijdt aan 5 kanten;

  • Je bespaart direct kosten, want de aankoop van kunstmest valt weg.
  • De N-efficiëntie van het bedrijf wordt beter, omdat er een aanvoerpost wegvalt.
  • De CO2 equivalent footprint verbetert, omdat de productie van kunstmest veel energie kost.
  • Saladebuffetten wortelen meters diep en zijn daardoor zeer droogteresistent.
  • Saladebuffetten produceren meer kilo`s droge stof per hectare, waardoor de kostprijs lager is en het inkomen stijgt.

Verschillende proeven, wereldwijd, laten zien dat zorgvuldig samengestelde productief kruidenrijke mengsels beduidend meer produceren in vergelijking met Engels raai en kunstmest. De meeropbrengsten in die proeven lopen uiteen van +30% tot +50%!

Dit wordt veroorzaakt door het Darwin effect. Deze reactie komt tot stand doordat planten stoffen afgeven waarmee ze elkaar beïnvloeden. Dit kan zowel negatief als positief zijn en heet allelopathie. Van zodevormende grassen is bekend dat ze stoffen afgeven die andere soorten negatief beïnvloeden. De bruikbaarheid van dit effect wordt bijvoorbeeld ook onderzocht in de zoektocht naar een meer milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Het gebruik van Saladebuffetten verlaagt de arbeidsdruk omdat ze geen bemesting nodig zijn om een hoge opbrengst te realiseren. Daarbij komt dat de gebruiksruimte groter is. Daarmee wordt bedoeld dat het gewas langer kan worden dan traditioneel grasland, zonder dat het daarbij inboet aan smakelijkheid, verteerbaarheid, eiwitgehalte en voederwaarde. Daarom kan het geweid worden als het enkelhoog, kuithoog en kniehoog is

Saladebuffetten bieden meer biodiversiteit, de verschillende grassen, klavers en kruiden zorgen voor bloei van mei tot november en bieden daarmee een rijke biotoop voor bestuivers en hun predatoren, als weidevogels en padden.

Een Saladebuffet biedt door haar brede scala aan diep wortelende plantsoorten, zorgvuldig geselecteerd om hun gunstige gezondheidsaspecten, een gezonde voeding aan het vee. We krijgen daarover spontaan positieve reacties terug van gebruikers die het merken aan de koeien dat ze gezonder zijn sinds ze Saladebuffetten verbouwen.

Er zijn ook elk jaar weer reacties van boeren die blije burgers spreken die hen complimenteren met de weelde op hun land. Ze waarderen het heel erg voor de afwisseling een compliment te krijgen!

Wil jij ook HET verschil maken?

Kies hier het Saladebuffet van jouw keuze

Veel succes!

Ado Bloemendal