Dat is een uitspraak die we onthutsend veel horen wanneer wij met melkveehouders spreken. Het verbaasd ons.

Geld verdienen is belangrijk. Er is niets dat geld vervangen kan. Geld maakt ‘niet’ gelukkig, maar armoede zeker ook niet. Geld zorgt voor een warm huis, voor een gelukkig en geborgen gezinsleven en het betaalt de dokter en het onderwijs van de kinderen.

De ontwikkelingen gaan vandaag de dag zeer snel. Het tempo ligt hoog. Daarom is het zaak als ondernemer, vaak afstand te nemen en je bedrijfsvoering tegen het licht te houden.

Daarom is het van wezenlijk belang inkomen voorop te zetten als ondernemer en alles in je bedrijfsvoering daarop te richten.

Alleen dat wat aandacht krijgt, groeit.

Dus, richt je als ondernemer in de melkveehouderij, al je aandacht op melkproductie, dan gaat die stijgen. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee je inkomen stijgt. Je omzet zal stijgen. Maar de wet van de afnemende meeropbrengsten bepaalt of je inkomen stijgt.

Melkproductie per koe en inkomen hebben een correlatie van 0,19.
Hoogte van de kosten en inkomen hebben een correlatie van 0,72!

Inspanningen, aandacht, gericht op het verlagen van de kosten leveren dus bijna 4 x zoveel op als inspanningen gericht op het laten stijgen van de melkproductie per koe.

Het Natuur-inclusieve Bedrijfssysteem PG NxT STEP® (voorheen Natuurlijk Werken) is geheel gericht op het maximaliseren van het inkomen door het reduceren en elimineren van kosten, waardoor de CO2 eqv. uitstoot verlaagd en daarmee tot de laagste van de wereld behoort.

Nemen we het vastleggen van CO2 in de bodem mee in die berekening, dan leggen Pure Graze bedrijven meer vast dan ze uitstoten, door het unieke beweidingsmanagement.

Geld is belangrijk! Geld doet er wel degelijk toe. Het geeft weer wat jij waard bent, wat je arbeid waard is.

Daarom hoort jou inkomen in de boekhouding als allereerste kostenpost te staan en niet als sluitpost. Jij bent geen sluitpost! Jij bent de reden dat al die andere bedrijven die in jouw boekhouding staan hun geld krijgen! Jouw inkomen hoort op numero uno!

Geef jezelf eerst een passende beloning. De rest van de omzet verdeel je over de andere posten.

Dat is ondernemen.

Eerst jezelf betalen en van de rest je business runnen.

Denk je dat dit onmogelijk is? De cursus “Bedrijfsvoering” geeft je alle tools in handen om dit principe succesvol toe te passen. Je bestelt haar in onze webwinkel.

De cursus maakt ook onderdeel uit van de cursus “Natuur Inclusieve Landbouw” waarin je nog veel meer tools aangereikt krijgt om je bedrijf echt klaar te maken voor de toekomst. Met een lage kostprijs/kg melk, een lage investeringsbehoefte, een lage werkdruk en een goed rendement.

 

Succes!

Ado Bloemendal