Veel bedrijven hebben de koeien een groot deel van het jaar op stal staan. Ook al “weiden” ze in de zomer, dan nog wordt er op stal stevig bijgevoerd. Want de productie per koe moet op peil blijven en mag niet ten koste gaan van de melkproductie.

Dit statement, die conclusie, leidt ertoe dat de kosten die beperkt zouden kunnen worden met beweiding in stand gehouden worden. En is ergens ook wel begrijpelijk als je kijkt wat bedrijven hebben aan investeringen en onkosten, in het traditionele high input systeem waarin ze zitten.

“If all you are trying to do is essentially the same thing as everyone else, then it’s unlikely you will be successful.”     –     Michael Porter

Beweiding rendabel maken, in de vorm van een lagere kostprijs, is succesvol wanneer de hele stap genomen wordt en er ook gesneden wordt in de kosten.

Daarvoor dient bij Pure Graze de kostprijsberekening die in de mailing van vorige week stond. De veehouderij staat voor grote uitdagingen. Veel bedrijven kunnen amper de kost verdienen en worden aan de praat gehouden door echtelieden die er een baan bij nemen.

Daarom is het zaak om succesvol te zijn in wat we doen. Daarmee bedoel ik financieel succesvol. Want veel in deze wereld draait, zakelijk gezien, om geld.

“Once we rid ourselves of traditional thinking, we can get on with creating the future.”     –     James Bertrand

Beweiding staat in het centrum van PG NxT-STEP® Farming en leidt tot een beduidend lagere kostprijs (6 tot 15 cent kostprijs verlaging door PG NxT-STEP® Farming toe te passen). In dit low input bedrijfssysteem halen we alle zaken die de mens bedacht tussen dier en groenvoer weg. Dit leidt tot een beter rendement, lagere arbeidsdruk en lagere investeringsdruk met daarbij een footprint verlaging tot 92,5%.

Beweiding is het begin. Het is belangrijk om dat te realiseren. Er zijn veel meer zaken die geregeld moeten worden om geheel in het bedrijfssysteem te komen en alle vruchten ervan te kunnen plukken.

Beweiding is wel belangrijk om goed te leren. Veel veehouders zijn echt weiden verleerd. Ze weten niet hoe. Het is veel meer dan de koeien buiten laten. Als weiden het verschil moet maken en er geld mee verdient moet worden, moet het goed en serieus aangepakt worden.

Met de Pure Graze Beweidingscursus 2022 bieden we die mogelijkheid. Het is een cursus die per kwartaal of per jaar gevolgd kan worden. Met online lessen, te volgen wanneer en waar jij dat wenst. Aangevuld met een bibliotheek en kennisbank. Verder 2 interactieve webinars en 2 bedrijfsbijeenkomsten per kwartaal.

De cursussen worden gegeven door Boerencoaches. https://puregraze.com/pure-graze-coach/

Mensen als u, uit de praktijk, die weten vanuit de praktijk waarover ze praten. Die de kneepjes van het vak kennen en precies uw knelpunten kennen en er komen met praktische oplossingen.

Bekijk hier de cursussen:

PG NxT STEP®; https://puregraze.com/product/cursuspakket-natuur-inclusieve-landbouw/
Beweidingscursus 2022; https://puregraze.com/product/beweidingscursus-2022-2/

Er wordt een subsidieaanvraag gedaan om 80% van uw kosten voor de cursus te vergoeden. U kunt u opgeven onder voorbehoud van toekenning van die subsidie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het belangrijk u op te geven voor 5 december a.s.

Succes!

Ado Bloemendal
Pure Graze