Jaarrond weiden wordt meer bepaald door je houding dan door je omgeving.

Terwijl je werkt aan het verbeteren van je weidekwaliteit is het slim om na te denken over hoe je je graasseizoen kunt verlengen. Jaarrond weiden is in Nederland namelijk zeer goed mogelijk.

Hoe langer je graasseizoen is, hoe minder wintervoer je hoeft te oogsten en te voeren.

Het oogsten, opslaan en voeren van ruwvoer in de winter is een stuk duurder dan het direct te weiden. Het graasseizoen verlengen is een manier om de kosten in de winter en najaar te verminderen. Door te streven naar een graasseizoen dat zo dicht mogelijk bij de 12 maanden ligt, kunnen je voerkosten geminimaliseerd worden. De voerkosten kunnen bestaan uit aankoop- en vrachtkosten of de kosten van oogst, brandstof en onderhoud van machines evenals arbeidskosten voor het verplaatsen, opslaan en uitrijden van mest.

Het zoeken naar mogelijkheden om het vee in de wei te houden, hun eigen voer te oogsten en hun eigen mest te verspreiden, is een voor de hand liggende manier om kosten te verlagen en je marge (Eigen Toegevoegde waarde) te verhogen.

Veehouders in Nederland kunnen zeer gemakkelijk in de winter weiden door het milde klimaat. Het aanleggen van voorraad ‘op stam’ is een belangrijk onderdeel van het verlengen van het graasseizoen.

Planning hierbij is zeer belangrijk!

Eén van de voordelen van Management Intensief Grazen (Een verbeterde versie van stripgrazen) is gezondere planten die niet alleen meer produceren onder dit beweidingssysteem, maar ook ervoor zorgen dat je jaarrond kunt weiden. Een voedergewas wat daarbij helpt is productief kruidenrijk graslandSaladebuffet.

Saladebuffetten hebben tot 19 verschillende soorten planten, met allen hun eigen groeipatroon.

Dit zorgt ervoor dat ze vroeg in het voorjaar beginnen en tot laat in het najaar goed blijven produceren.

Door je beweiding zorgvuldig te plannen, zodat elke weide de juiste rust periode krijgt en je voedergewas niet overbeweid worden, zal het graasseizoen op een natuurlijke wijze worden verlengd.

Na verloop van tijd kan dit het graasseizoen met enkele weken of zelfs maanden verlengen.

Winterweiden stelt ons voor een aantal grotere uitdagingen dan weiden in de zomer, maar het is vooral een kwestie van de juiste instelling. Wat ‘normaal’ of ‘gek’ is, is slechts een kwestie van perspectief.

Denk hier eens over na:

– De meeste Pure Grazers die goed kunnen winterweiden, maken gebruik van een voorjaarskalvende veestapel. Deze timing minimaliseert de voedingsbehoefte in de winter.

– Moet je je afkalfseizoen veranderen voor de laagste kosten?