Als veehouder ben je serviceverlener aan je dieren en aan de bodem.

Het management van de beweiding is alles bepalend voor het financiële resultaat. Er zijn verschillende beweidingssystemen in omloop. Alle beweidingsystemen hebben hun specifieke aspecten en voordelen.

Waarbij sommige zich richten op gemak, andere op de hoogste opbrengst.

Dit brengt ons bij de eerste en belangrijkste vraag; wat is nu in de kern het correcte beoogde resultaat voor een melkveebedrijf. Het juiste doel is een levensvatbare bedrijfsvoering die gericht is op overleven en gedijen, ook in de toekomst.

Wanneer we kijken naar de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan ruwvoerproductie dan bepalen kostprijs en droge stof opbrengst het zwaarst. Want die dragen bij aan het economische resultaat van het bedrijf. Alleen met een fatsoenlijk inkomen en een goed rendement is de boer onafhankelijk en dit geeft hem of haar de ruimte in vrijheid beslissingen te nemen.

Daarom hoort de droge stof opbrengst per hectare zo hoog mogelijk te zijn. Daarnaast is het streven naar een zo’n effectief mogelijke omzetting van groenvoer naar geld heel belangrijk.

Richten we ons op een zo hoog mogelijke grasproductie dan heeft het bieden van rust een groot, positief effect op de groenvoerproductie.

Hoe kun je de groenvoerproductie versnellen in het voorjaar?

 De volgende suggesties helpen je om de voorjaarsgroei te versnellen en het beste uit je voorjaarsweide te halen:
– Pas stripgrazen toe. Om de voorjaarsgroei volledig te benutten, is het belangrijk om complete controle te hebben over de stukken weide die je aanbied. In een beweidingsysteem met vaste weide-percelen, is de kans op overbeweiding of onder beweiding groot.
– Roteer de dieren snel door naar het volgende stuk. De algemene regel is dat als gras snel groeit, de rotatie ook snel moet zijn. Zo blijf je de grasgroei voor, door het af te toppen en het in een vegetatieve staat te houden.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van de beweiding is flexibiliteit. Het is belangrijk dat je je beweiding snel kunt aanpassen aan de situatie (bijv. met grasgroei).

Eén van de voordelen van stripgrazen is dat jij als boer zelf kunt bepalen wanneer en hoeveel nieuwe en verse weide jij je vee aanbied. Op die manier kun je zelf bepalen en aan de hand van je grastoestand, hoe groot het volgende stuk zal zijn.

Wil jij leren stripgrazen of je kennis verbeteren m.b.t. stripgrazen?

Volg de Cursus; Graslandproductie of de Cursus; Weiden. Klik dan op de button hieronder:

Klik hier om de cursussen te bekijken!