Beweiding is het belangrijkste onderwerp voor het verlagen van de kostprijs van elk vlees/melkveebedrijf.

Er zijn talrijke voordelen verbonden met  het beweidingssysteem; Management Intensief Grazen (MIG), waaronder de volgende punten:

Een hogere percentage benut groenvoer

Onderzoek heeft aangetoond dat het percentage vers gras dat word opgenomen toeneemt naarmate het vee meer weid.

Bij Management Intensief Grazen kan de benutting tot wel 30% toenemen.

Een hogere d.s. opbrengst

Planten hebben hogere productie bij het toepassen van Management Intensief Grazen (MIG).

Bladeren zijn de ‘voedselfabriek’ van voedergewassen. Eén van de doelstellingen van een goed beweidings-systeem zou moeten zijn om de beweiding zo te beheren dat er altijd genoeg bladgroen aanwezig is om een zonne-energie om te zetten in plantengroei.

Betere recycling van voedingsstoffen

Een goed beweidings-systeem dwingt grazende dieren om evenveel tijd op verschillende delen van de weide door te brengen.

Dit resulteert in een gelijkmatigere verdeling van urine en mest, die belangrijke bronnen zijn van voedingsstoffen.

Weide voer van een hoge kwaliteit

De kwaliteit van het voer in een vegetatieve stadium is hoog (minder vezelig vergeleken met oudere weides). Een goed beweidings-systeem dat een hogere percentage jong grasland in stand houdt, zorgt voor een hoge kwaliteit ruwvoer.

Minder onkruid

Het verwijderen van bladeren is een stressfactor voor planten. Naarmate de beweiding word geïntensiveerd, hebben dieren minder gelegenheid om selectief te grazen, wat tot gevolg heeft dat onkruid wordt gegraasd (Onkruid waaraan het vee geen voorkeur geeft, heeft overigens een verassende goede voederkwaliteit).

Sterkere wortelstelsel

Wanneer planten te kort worden begraas (overbeweiding), stopt de wortelgroei of wordt deze sterk verminder. Een beweidings-systeem wat dit probleem vermijdt zoals Management Intensief Grazen, bevordert het wortelstelsel die planten beter bestand maken tegen droogte en andere stressfactoren. Hierdoor kun je je weide seizoen vervroegen en verlengen.

Dit maakt jaarrond weiden makkelijker!

Verbeterde bodemkwaliteit

Op de langen termijn zullen percelen waar Management Intensief Grazen word toegepast, meer organisch materiaal bevatten, minder verdicht zijn en een betere waterbergend vermogen hebben.

Dit komt o.a. door het verminderen of elimineren van grondbewerkingen met machines en door ‘pulserend’ weiden.

 

Wil jij ook leren hoe je kostprijs kunt verlagen door het toepassen van Management Intensief Grazen, volg dan de Cursus; Graslandproductie!