Gisteravond werden we bij het weerpraatje bijgepraat over de afgelopen oktober maand.
De gemiddelde temperatuur 1,5 graad, oftewel 15% hoger, 40 mm oftewel 50% minder neerslag, en ruim 60 zonuren oftewel 50% meer zonuren.

Al met al een grote afwijking in vergelijking met het meerjarig gemiddelde. Het was de 7e droge maand op rij.

Echter, gaan we iets verder terug in de tijd, komen we bij het najaar van 2017. Wat was het toen nat, gigantisch!
Welke problemen heeft dat wel niet veroorzaakt! De centrale vraag is:’Hoe gaan we hier mee om, wat kunnen we doen?”

In de 80-er jaren werkte ik in de midwest van de USA, daar hadden ze een gezegde:
“De winterregens vullen de watervoorraden aan, de zomerregens zijn er ter verfrissing.”

Met andere woorden; zij zien in, dat de neerslag die valt, zo goed mogelijk moet worden vastgehouden, om zo een goede oogst met rendement te halen. Dit realiseren ze met diepwortelende gewassen en aangepaste bewerkingsstrategieën.

Nederland is een delta; traag stromende rivieren door een vlak landschap. Maar is die delta in de toekomst net zo vochtig als vroeger?
Of is het verstandig onze strategie te herzien en die aan te passen aan de nieuwe omstandigheden?

“The best way to predict the future is to create it.”   ~ Peter Drucker

Het gebruik van zodevormende grassen heeft een lange traditie die jarenlang goed heeft gefunctioneerd en die aan de eisen voldeed die toen golden.

Er kleven echter ook nadelen aan

Zodevormers wortelen oppervlakkig en slaan de organische stof, de spons van de bodem, horizontaal boven op de bodem op.
In tegenstelling tot wat iedereen denkt, zorgt dit er bij overvloedige neerslag voor dat gronden snel onbegaanbaar worden!

De dieren gaan snel door de zode, evenals machines!

Zodevormers produceren minder in tijden van droogte. In de zomer droogt de bovenste laag van de bodem immers het snelst uit.

Omdat ze de organische stof verticaal in de bodem opslaan, vormen de diepwortelende Saladebuffetten van Pure Graze een heel goed alternatief!

De soorten in het Saladebuffet wortelen meters diep, breken zo storende lagen, brengen lucht in de bodem en leggen organische stof diep in die bodem vast. Op die wijze gaat de bodem veel meer vocht opslaan en vasthouden in een periode met veel neerslag om dit te kunnen inzetten bij groei in een droge periode.

Het vangen en vasthouden van neerslag, voor langere tijd, gaat het beste met diepwortelende gewassen, zoals ze volop aanwezig zijn in de Saladebuffetten. Het toepassen van Saladebuffetten maakt de ruwvoerproductie van het boerenbedrijf zekerder in onzekere tijden.

Saladebuffetten zijn betrouwbaar en geven u gemoedsrust in droge periodes.