Voor de toekomstgerichte melkveehouder zijn een aantal zaken belangrijk om rekening mee te houden, bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Deze zaken zijn:

 Basel IV

Deze overeenkomst, overeengekomen door de BCBS, bepaald welke eisen banken moeten stellen bij het verstrekken van een lening. Voorheen lag de nadruk op onderpand; vanaf de implementatie in 2023 zal de nadruk veel meer komen te liggen op de rentabiliteit van de investering.

Het akkoord van Parijs

Of het haalbaar is, of het redelijk is, of niet. Het heeft invloed op de ontwikkeling van de hele samenleving. Voorbeeld; Auto`s met motoren die fossiele brandstoffen gebruiken mogen vanaf 2030 niet meer verkocht worden. Het akkoord verplicht landen maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Het biedt ook mogelijkheden; bijvoorbeeld om een verdienmodel te ontwikkelen van het vastleggen van CO2 in de bodem.

Uw inkomen

Het klapstuk, het allerbelangrijkste; uw inkomen! Welk inkomen wenst u?

In gewone bewoordingen gesteld legt de bank in de toekomst meer de nadruk op het verdienvermogen van een investering en kijkt niet/minder naar omzet en meer naar marge.

De overheid verbindt toekomstige wetgeving in grote mate aan duurzaamheid. Met deze zaken hebben we als samenleving te dealen en daar is ons verdienvermogen op gebaseerd. Het is daarom slim de bedrijfsvoering op een manier in te richten dat een goed inkomen gegenereerd kan worden met inachtneming van bovenstaande kanttekeningen.

Kostprijsverlaging en CO2 equivalent uitstoot zijn op een primair productiebedrijf als een melk en/of vleesveebedrijf rechtstreeks positief met elkaar verbonden.

Daalt de eerste, daalt de tweede ook. Automatisch, vanzelf!

Daarom is PG NxT STEP® Farming zo kansrijk

Het toepassen vraagt behalve studie, geen investeringen, genereert een goed inkomen (WUR – Gezinsinkomensstijging tot 58%), een lage werkdruk, een lage footprint (RISE-Analyse 92,5% daling CO2 Footprint) en draagt wezenlijk bij aan de biodiversiteit van het landschap.

Saladebuffetten® maken onderdeel uit van het bedrijfssysteem om de aankoop en uitstoot van kunstmest, machine gebruik, mineralen en krachtvoer te elimineren.

Hiermee biedt Pure Graze® perspectief voor boeren die vooruit willen, door kostprijsverlaging DOOR verduurzaming realiseren Pure Grazers een kostprijs die 6 tot 15 cent p/kg melk lager ligt dan voor ze PG NxT STEP® Farming toepasten.

De cursus is online beschikbaar samen met advisering van een Pure Graze Coach; dit geeft jouw de vrijheid te bepalen, wanneer en waar je de lessen volgt! Daarbij bieden we een bibliotheek met relevante boeken, een kennisbank met relevant onderzoek, bijeenkomsten, webinars.

Extra is de begeleiding door boerencoaches, boeren die PG NxT STEP® Farming zelf succesvol toepassen op hun eigen bedrijf. Zij kennen de stappen die u gaat nemen en zijn u daarbij constructief van dienst.

Bekijk hier de cursus; Natuur inclusieve Landbouw + Coaching

Basel IV; https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_IV
BCBS; https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Committee_on_Banking_Supervision
Akkoord van Parijs; https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_van_Parijs
Footprint; https://sustainabledish.com/its-not-the-cow-its-the-how-new-study-shows-grass-fed-beef-can-be-a-carbon-sink/