Rijdend over `s Heren wegen, kijk ik vaak over dwars. Vaak tot ergernis van mijn vrouw… gelukkig volgt m`n auto trouw de lijnen van de weg. 😊

De gewassen die links en rechts geteeld worden hebben dan m`n aandacht. Je ziet de kwaliteit van bodem en de bodembewerking terug in de stand van de gewassen.

Bij de graslanden is de frequentie waarmee er machines op de percelen komen vaak goed zichtbaar in de vorm van licht- en donkergroene banen. Teken dat de bodem onder de rijsporen verdicht zijn, ondanks dat er alles aan gedaan wordt om de effecten van insporing zo klein mogelijk te maken.

Bodem verdichting leidt tot minder poriën in de bodem. Wat er toe leidt dat het waterbergend vermogen en de hoeveelheid lucht in de bodem laag is. Dit heeft gevolgen voor de opbrengst die gerealiseerd kan worden op die grond.

Melkveehouders zitten van oorsprong in de zonne-energie business;

Met behulp van fotosynthese zetten planten zonne-energie om in plantengroei, die oogst je met dieren om het ruwvoer om te zetten in een verkoopbaar product, om zo de zonne-energie als geld op de bankrekening te zetten.    –    Ado Bloemendal

Cruciaal is om je als grondgebonden melkveehouder te realiseren wat het doel is; Maximale melkproductie of maximale marge.

Laat jij je leiden door de melkcontrole of door de boekhouding?
Weet je aan het eind van elke week wat je verdiend hebt?
Aan marge?
Of heb je volgend jaar een idee van hoe dit jaar verlopen is?

In het laatste geval heb je een hobby, met alle respect.

Get your act straight!    –    Je gezin verwacht dat van je.

Maximalisatie van de groenvoerproductie, van de marge/kg melk en je ETW (Eigen Toegevoegde Waarde) wordt gerealiseerd door o.a. maximalisatie van de beweiding.

Als gevolg daarvan worden de machinebewegingen gereduceerd en krijgt de bodem meer lucht en een beter waterbergend vermogen.

Weten hoe?

Bekijk onze cursussen die toegespitst zijn om jou te helpen je inkomen te vergroten, door de kosten te verlagen en de marge/ kg melk te maximaliseren.

 

Succes!

Ado Bloemendal

 

Bekijk hier de online cursussen