www.gruenlandverband.de

In Selbitz in het mooie Franken (Noord- Beieren) was een zeer actueel programma georganiseerd van het Deutschen Grünland Verband (DGV).

De  2 zuilen van ondersteuningsregelingen van de Gemeenschappelijke Agrarische Politiek werden uitgelegd en beoordeeld. Niet alleen in mijn ogen een bureaucratisch monster, wat helaas niet doelgericht is.

De overlevingsangsten van de boeren en boerinnen waren van hun ogen te lezen!

Er werd door een ervaren natuurbeschermer gepleit, om de wolf, die wel in het ecosysteem een plaats heeft, in het jagdrecht op te nemen. Met cijfers onderbouwd, legde hij uit, dat het voor de biodiversiteit en de noodzakelijke beweiding van ons cultuur- en natuur- landschap nodig is, dat de wolf niet ongeremd uitbreiden mag. (Nu zijn er veel “probleem- wolven”, die over hoge afrasteringen springen en veel schade aan de fauna aanrichten, de balans is nu zoekgeraakt.)

Het grote potentieel  van het soortenrijke weiland voor de bestrijding van de klimaatproblemen (droogte, overstromingen en temperatuursverhogingen) werden uitgelegd. Met behulp van biodiversiteit, waar maximalisatie van de beweiden ook bij hoort, is naast de hogere opbrengsten, ook meer dierwelzijn mogelijk.

De vakjournalist Fritz Fleege legt op een boeiende manier uit, wat hij aan melkveehouderij in 60 landen van de hele wereld gezien had, een ietwat andere kijk erop, erg interessant. Zijn boek; www.zvab.com/buch-suchen/autor/fleege-fritz/

De werkgroep Hooimelk legde uit, hoe hun met technisch gedroogd gras en soortenrijk groenvoer gezond kwaliteitsmelk produceren en deze melk goed op de markt brengen. Het technisch drogen gebeurt vrij energie- efficient met een droger ertussen, de energie komt van de zonnepanelen op de daken. De  voederwaarde is op het niveau van vers groenvoer, omdat er geen inkuil- en ademverliezen zijn. Zo kan men, onafhankelijk van de weersomstandigheden, altijd top kwaliteit ruwvoer maken. Beweiden en dit hooi zorgen voor gezonde dieren met een hoge productie. (Kuilvoer is niet toegestaan, om zo anaerobe bacterien in de melk te vermijden).. Ik was echt onder de indruk van hun communicatie met de maatschappij en hun top- marketing! www.heumilch.cc

De uitdagingen van beweiding van extensief- en biotoop- weiland met vleeskoeien en schapen werden uitgelegd door zeer gedreven ervaren vaklui.

Dan werd nog speciaal gekeken naar het hoeden van schapen en geiten om het landschap te onderhouden, wat zeer belangrijk is voor bepaalde botanische samenstellingen.  Helaas wordt deze belangrijke rol onvoldoende betaald! Daardoor zijn er helaas te weinig jonge mensen, die deze opleidingen volgen.

’s Avonds hadden wij een mooi cultureel programma bij onze informatie- uitwisseling met de praktijkmensen en de mensen, die de voordrachten gegeven hadden. Met het allerhoogste lof op “fränkisch“; „Passt Schoo“!

Op de tweede dag hebben we vele praktijkbedrijven bezocht, waar we hun uitdagingen gezien hebben en hun ook deels de oplossingen aan ons lieten zien.

Zowel bij de conventionele, alsook bij de biologische bedrijven hadden ze problemen met een onwerkbare bureaucratie. Daarnaast natuurlijk ook de droogte, die het groenland aardig beschadigd had. Typisch was, dat op een bedrijf, waar zonder bijvoeding van krachtvoer, dus  alleen beweiding en kuilvoer van soortenrijk grasland, de beweidingspercelen veel goener waren, als de maaipercelen ernaast.

Wij hebben diep- menselijke gesprekken gevoerd met hard- werkende ondernemer: innen. Ze moeten allen zeer hard werken om financieel en geestelijk te overleven! De waardering vanuit de maatschappij voor het hele goede werk voor allen (gezond eten, landschapsonderhoud en klimaat „redden“), ontbreekt voor een groot deel.

In een biologisch bedrijf was een open school ingericht om mensen met de landbouw in contact te brengen, dit werkte goed, want kinderen, die overdag daar lessen hadden gehad, kwamen vaak met de rest van de familie nog eens ’s avonds kijken, goede PR voor een moderne landbouw. Wij hebben er de gastvrijheid en het lekkere, zelf geproduceerde voedsel kunnen genieten! www.biohof-steinbock.de

Een project, door een natuurorganisatie opgestart, was een samenwerking met boer: innen en regionale slagers. Zo werd de toegevoegde waarde samen gedeeld en hadden de mensen gezond kwaliteitsvlees van weidedieren! Heel veel respect voor dit initiatief!  www.weidewelt-frankenwald.de/

De economische kansen voor de weiland- bedrijven werden niet volledig geschetst, maar: met beweiding van een uitgebalanceerde biodiversiteit kunnen wij gezond en economisch betaalbaar eten produceren! (Afhankelijk van je achtergrond en  infra- structuur compleet of deels.)

Hopelijk een thema voor de volgende DGV bijeenkomst!

Ik dank het DGV voor de zeer goed georganiseerde praktijkdagen, machtig interessant!

Veel respect ook voor de gastheren en gastvrouwen, die eerlijk en menselijk hun zorgen voor de toekomst met ons gedeeld hebben! Allen veel succes gewenst, zowel familiair als zakelijk! 

Maarten Sillekens
Pure Graze Duitsland

Collage - GrunlandTag - Pure Graze Deutschland