Pure Graze is gestart met het online aanbieden van PG Nxt-STEP® Farming. Dit is een natuur inclusief bedrijfssysteem dat al ruim 30 jaar succesvol in de praktijk toegepast wordt en resulteert in een inkomensstijging tot 58% (WUR) en een CO2 eqv. uitstoot reductie tot 92,5% (RISE-analyse). PG Nxt-STEP® Farming is omgezet in een online lesprogramma voor de toekomstgerichte melkveehouder, waarbij de focus ligt op verlaging van uitstoot, kostprijs, werkdruk en verhoging van het gezinsinkomen.

De focus ligt op maximalisatie van de beweiding door middel van Management Intensief Grazen, een voorjaarskalvende veestapel en het reduceren en elimineren van kunstmest en krachtvoer. Daarbij  verhoogt het systeem de biodiversiteit doormiddel van gebruik van productief kruidenrijk grasland; dit zorgt ook voor een verbetering van de natuurlijke gezondheid van dieren en een verbetering van het bodemleven.

De online lessen bestaan uit video presentaties, achtergrondinformatie, webinars en praktijkbijeenkomsten. Via een forum wordt kennis uitgewisseld met medecursisten. Daarbij is er een uitgebreide kennisbank en bibliotheek. Ondersteuning aan de cursisten wordt verzorgd door boerencoaches. Dit zijn veehouders uit de praktijk die zelf het bedrijfssysteem PG Nxt-STEP® Farming toepassen op hun melk- of vleesbedrijf. Zij staan hun collega-boeren bij met praktische adviezen in de omschakeling naar een financieel duurzaam bedrijfsvoering.

Beweidingscursus:

Eind september start Pure Graze met een nieuwe beweidingscursus “Weiden in het najaar”, met begeleiding van boerencoaches.  De beweidingscursus is een goede eerste tussen stap naar het verlagen van de kostprijs. Onderdeel van de beweidingscursus is Management Intensief Grazen, een verbeterd beweidingsysteem afgeleid van stripgrazen.

Ado Bloemendal van Pure Graze; “De eerste resultaten hebben we al binnen van de beweidingscursus die we op dit moment houden. 1 van de deelnemers bespaart dit jaar zo’n €45.000,00 door zijn beweidingssysteem aan te passen naar Management Intensief Grazen. Deze besparing heeft hij gerealiseerd door de krachtvoer gift met 5kg per koe per dag te verminderen.“

Foto genomen bij tijdens de 3e praktijkbijeenkomsten van de  Beweidingscursus juli 2021.

Meer informatie vind je op onze website www.puregraze.com of bel naar 0546-624005.

 

Bekijk hier de cursuspakketten + Coaching