Als je hebt gehoord dat beweiding goed voor onze planeet is omdat het koolstof in de bodem vast kan leggen, ben je niet de enige. De hypothese gaat als volgt; Als vee een hap van het gras neemt, sterft er evenveel wortelmassa af in de bodem. Dat dode materiaal zit vol koolstof. Microben in de bodem ‘eten’ de koolstof op en stabiliseren dat zodat de koolstof veilig onder de grond ligt opgeslagen.

Het vee vertrapt ook een deel naar de bodem, waardoor meer voedsel voor microben ontstaat.

Het blijkt dat hoewel grasland voor ongeveer 33% van onze aarde bedekt, er andere landbouwgronden zijn met een groter potentieel om koolstof vast te leggen.

Hoe meer een bodem is aangetast, hoe groter het potentieel voor verbetering!

Succesvolle beweidingsmanagement produceert voedsel terwijl de bodem bedekt blijft met vegetatie, het waterbergend vermogen verbetert, erosie en migratie van voedingsstoffen worden voorkomen en een habitat voor insecten en klein wild word gecreëerd.

Dit zijn allemaal vitale ecosysteemdiensten!

Goed beweidingsmanagement is ook belangrijk om de opname van koolstof zo groot mogelijk te maken (Daarom is het belangrijk om te werken met een beweidingssysteem dat het mogelijk maakt om jaarrond te weiden, denk hierbij aan Management Intensief Grazen ook wel stripgrazen genoemd), om er voor te zorgen dat de koolstof die we in de bodem hebben niet oxideert en sneller terug de atmosfeer in gaat.

Slecht uitgevoerde beweiding kan negatieve effecten hebben op de koolstof opslag. Te vroeg en/of te korte beweiding vermindert het bladoppervlakte dat zo belangrijk is voor de opname van koolstof in de bodem. Beweidingssystemen waarin kort gewortelde vegetatie (denk hierbij aan monoculturen).

Is maximalisatie van de beweiding onze oplossing om klimaat neutraal te boeren?