Er zijn verschillende management opties in verband met herbebossing, agroforestry of met het gebruik windschermen binnen de agrarische sector. Deze opties omvatten het planten vegetatiebuffers in vorm van winschermen en het planten van hard- of zachthout bomen.

Deze kunnen gemakkelijk hun plaats hebben op het platteland en variëren van zeer kleinschalige tot grootschalige, commerciële operaties.

Windbreken met agroforestry

Het aanplanten van windschermen om landbouwgrond (bodem) te beschermen tegen erosie om energiebesparing te bieden, barrières rond het huis of stal, of om verbindende natuurgangen tussen bospercelen te bieden. Onderzoek toont aan dat land dat uit productie wordt genomen om windschermen rondom grasland te planten, ook gewasopbrengst zal verhogen.

Een van de belangrijkste principes van het behoud van biodiversiteit is het verbinden van graslanden.

Vegetatiebuffers zijn banen langs bijvoorbeeld waterlopen en rond uiterwaarden, vijvers of graslanden. Het voordeel hier wordt versterkt omdat aquatische habitatten de neiging hebben om zo productiever te zijn. Tegelijkertijd helpen deze buffers de waterkwaliteit te verbeteren.

Als ze zich op de juiste locatie bevinden, kunnen ze ook functioneren als windschermen.

Agroforestry windschermen brengen veel voordelen met zich mee:

– Verbetering van de opbrengst en kwaliteit van gewassen
– Help bodemerosie en verbeteren het waterbergend vermogen
– Bespaar energiekosten in gebouwen van bijvoorbeeld stallen
– Zorgen voor verkoeling tijdens warm zomerweer voor vee
– Verbetering van de productiviteit van vee
– Zorgt voor een habitat voor wild
– Zorgt voor hout

Van windschermen in de vorm van bomen en struiken rondom graslanden is aangetoond dat ze de gewasopbrengsten verhogen, in sommige gevallen met wel 25%. Windschermen verhogen de gezondheid van vee en de overlevingskansen van jonge dieren door vee te beschermen tegen hitte in de zomer en kou en wind in de winter.

Omdat koeien minder effectief grazen wanneer ze worden blootgesteld aan hitte, helpt de schaduw van bomen en struiken ook om de productiviteit in de zomer te verhogen en/of op peil te houden. De beste windschermen voor dieren zijn ontworpen om de snelheid van de wind te verminderen zonder tocht of turbulentie te creëren.

Habitat voor dieren in het wild en andere voordelen van agroforestry

Windschermen kunnen beschutting en voedsel bieden voor wild, evenals veilige gangen tussen bospercelen. Ze kunnen ook nectar en stuifmeel leveren voor bestuivers. Windschermen kunnen fungeren als geluidsschermen. Ze filteren daarbij ook stof uit de lucht en verbeteren het uiterlijk van het landelijke landschap.

Windschermen van o.a. Els, Wilg en verscheidende inheems struiken zoals Hazelaar - bij Pure Graze Coach Jelle Hakvoort in Rutten – Flevoland.

Windschermen van o.a. Els, Wilg en verscheidende inheems struiken zoals Hazelaar – bij Pure Graze Coach Jelle Hakvoort in Rutten – Flevoland.