Gisteren hadden we een praktijkbijeenkomst met de deelnemers van de Beweidingscursus 2021. Eén van de deelnemers is dan gastheer of -vrouw en we behandelen dan een actueel onderwerp, met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dit keer was dat het verlengen van het groeiseizoen en het graasseizoen.

“If something has to be done and all of your experts say it can’t be done, then change experts and do it.”   ~ Winston Churchill

Het verdienmodel van veehouders staat continu onder druk. Vaak geeft dat een gevoel van machteloosheid. Maar we zijn veel krachtiger dan we zelf doorhebben. Door te focussen op de zaken waarop je als ondernemer invloed uit kunt oefenen, nemen we zelf het heft in handen en keren zo het tij.

Dat waarop we onze energie richten, groeit. Op welk doel moet je energie gericht zijn als melkveehouder, met als doel een beter verdienmodel en werkdruk verlaging?

Inkomen wordt weergegeven in de W&V Rekening. Daar moet dus de energie op gericht zijn, willen we geld verdienen. Wanneer we een analyse maken van de kostenzijde in de W&V Rekening, wordt zichtbaar dat veel kosten een relatie hebben met de stal. Denk aan; inkuilen, mest rijden, voer mengen, krachtvoergebruik, grote posten die gemaakt worden om op stal te kunnen produceren.

In de beweidingscursus richten we onze energie op het verlagen van de kosten om zo de eigen toegevoegde waarde te vergroten en dus het gezinsinkomen te verhogen. Eén van de belangrijkste doelen is het voorkomen dat de stal gebruikt wordt, door middel van het verlengen van het weideseizoen. Een deelnemer verlengde het weideseizoen van 5 naar 8 maand. Waarbij 8 maand dag en nacht werd geweid en voorheen alleen overdag.

Resultaten daarbij zijn, dat de geldcyclus korter wordt doordat het aandeel vers groenvoer dat direct in melk omgezet wordt stijgt. De geldcyclus bepaalt je liquiditeit, cash geld waarover je direct beschikt.

Ook verlaagt het de werkdruk, omdat er nu, in plaats van een hele inkuiltrein, alleen maar een draadje verzet hoeft te worden. Waarmee ook de kosten verlaagd worden. De koeien werken voor het bedrijf, voor jou, niet jij voor de koeien. Een heel belangrijk gegeven!

Bijkomend voordeel is dat het vee meer buiten is, wat de gezondheid van de dieren bevorderd. Niets beter voor een grote grazer dan grazen in vers groenvoer, buiten in de frisse lucht. Met een verlaging van de veeartskosten tot gevolg. Bij een van de deelnemers waren daardoor de dierdagdoseringen gedaald van 1,46 naar 0,84.

Dat is een verlaging in de dierdagdosering van -43%!

Velen van u, werkend in het traditionele high input model zullen wellicht denken dat verlengen van de weideperiode alleen is weggelegd voor de `happy few` op hoge zandgrond. En natuurlijk gaat het daar gemakkelijker dan op andere grondsoorten.

Maar in de ruim 20 jaar dat we het bedrijfssysteem PG NxT STEP® Farming adviseren, is het op elk bedrijf gelukt de beweidingsperiode substantieel te verlengen en daarmee de kostprijs te verlagen.

“Sommige van ‘s werelds grootste prestaties werden bereikt door mensen die niet slim genoeg waren om te weten dat ze onmogelijk waren.”              –     Doug Larson

Want bodem is een belangrijke component voor succes hierin. De mogelijkheden worden in belangrijke mate bepaald door de toegepaste werkwijze; bewortelingsdiepte, plantkeuze, beweidingsmanagement, maaipercentage zijn zo maar enkele zaken die daarin een rol spelen.

Al deze zaken en meer, komen ook aan bod in de Beweidingscursus 2022.

Wil jij ook de kostprijs en werkdruk verlagen en het inkomen verhogen?
Geef je dan hier op; https://puregraze.com/nxt-step-farming/beweidingscursus/

Tot ziens op de 1e bijeenkomst! 😊

Ado Bloemendal
Pure Graze