Terwijl de meeste mensen voor hun geld werken, laten de meest succesvolle mensen hun geld voor hen werken. Op dezelfde manier werken de meeste veehouders voor hun koeien, echter de meest succesvolle veehouders laten hun koeien voor hen werken.

Wie werkt er voor wie op jou bedrijf?
Dat was de vraag die wij ons stelden een jaar nadat we de boerderij in Denemarken gekocht hadden.

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die.” ~ Warren Buffett

We keken elkaar aan met een blik van herkenning, we voelden ons “sleepbeesten”! We sleepten het voer voor de dieren en mesten ze weer af. Veel werk, ongeacht of het nu woensdag of zondag was, 20 graden vroor, de zon scheen of het regende.

Wij zaten constant in die stal, bij elkaar opgeteld, waren mijn vrouw en ik, 24 uur per dag aan het werk. Anderzijds de buurman met 36 uur werken PER WEEK een goed loon verdiende!
Toen kreeg ik een artikel onder ogen in een buitenlands blad, met als kop;

“You also deserve a place under the sun!”

Het artikel ging over een heel andere bedrijfsvoering dan ik gewend was! Zorgen dat de kostprijs laag blijft, door te voorkomen dat er geïnvesteerd moet worden. Het werk laten doen door het vee. Met het weiden halen ze het voer op en brengen ze de mest weg!

Geen machines voor nodig!

Geen kunstmest maar klavers, geen mineralen maar kruiden in het land! Zorgen dat je de “rotzooi” die onder de draad staat en die de koeien als eerste eten, IN het land krijgt!

Elke keer als de trekker start, kost dat geld!

Het verschil zit hem in het denken!!

 “A problem only becomes a  problem when you choose to see it as a problem.”

Het resulteerde er bij ons in dat de werkuren verlaagden tot 8 tot 10 uur per dag, totaal, bij elkaar opgeteld! Meer koeien leiden tot een lagere werkdruk!….en een hogere winst!

“If you don’t drive your business, you will be driven out of business.”~ B.C. Forbes

In een groot Brits onderzoek zijn 3 strategieën onderzocht. High input – high output, low input – low output en een mengversie van beide systemen. Wat was de uitkomst? De mengversie genereerde het laagste inkomen, de high input – high output kwam beter uit de bus. Maar het toppertje was de low input – low output!

Da`s dan toch puur geluk als je bedenkt dat aan die laatste de laagste werkdruk, de laagste kosten en het laagste investeringsdruk heeft! Dan slaap je `s nachts lekker! Dit werd vorig jaar nog eens bevestigd in een vergelijk tussen Ierse grass-based dairy`s en Engelse intensieve bedrijven.

                                               Ierland:                                               GB:

Aantal koeien:                 80                                          80

Jaarproductie:                  370.000 kg                         800.000 kg

Inkomen:                            € 91.000                              € 62.000

 

Het bedrijfssysteem “PG NxT-STEP Farming” is er op gericht de koeien het werk te laten doen.