In 1992 kochten we ons melkveebedrijf in Denemarken. Het bedrijf stond in de top 3 van de fok- en controlevereniging met rond de 10.000 kg 4% melk/koe. Aan het einde van de eerste maand kwam de krachtvoerrekening. Die was groter dan de melkgeldafrekening. Nu kwam die laatste eens in de 2 weken, maar meer dan de helft van de bruto inkomsten gingen dus naar de krachtvoerleverancier!!

Het moderne boeren bedrijf van vandaag de dag is complex. Veel bedrijven die producten leveren die bijdragen om de omzet van het melkveebedrijf te realiseren, hulpstoffen. Zij doen dit tegen een vergoeding. Dit bedrag wordt afgeroomd van de bruto bedrijfsinkomsten van het melkveebedrijf en worden overgemaakt aan de leverancier. In gewoon Nederlands; zij sturen een rekening die u moet betalen.

Er zijn veel terugkerende dagelijkse handelingen; melken, tochtige koeien, voer mengen, kalveren voeren. Noem maar op. Veel van deze terugkerende werkzaamheden vinden hun origine in de hulpstoffen die gebruikt worden om de productie te realiseren.

Hoe het productiesysteem is ingericht bepaald hoeveel werk, energie en geld nodig is om de productie te realiseren en hoeveel geld er mee verdiend wordt.

Toegevoegde waarde:
Het bestaansrecht van elk bedrijf, elke business ligt in het toevoegen van waarde. Die waarde kan heel erg variëren. Een veehandelaar voegt waarde toe door zijn kijk op dieren, zijn ervaring en verkooptechniek. Een krachtvoerleverancier voegt waarde toe door het krachtvoer dat hij levert.
Als een bedrijf geen toegevoegde waarde kan leveren aan haar klanten ontvalt haar bestaansrecht.

Het boerenbedrijf zit van oorsprong in de zonne-energie business.
Met behulp van bladgroen wordt zonne-energie omgezet in plantenenergie. Vervolgens worden dieren ingezet, om het groenvoer via vlees of melk op hun bankrekening te krijgen als geld. De kunst is om zo weinig mogelijk geld weer uit te geven aan hulpstoffen.

Enkele generaties terug werden banken opgezet met als doel investeringen voor boeren makkelijker realiseerbaar te maken. Krachtvoer en kunstmest kwamen in zwang. Melkfabrieken werden opgezet om de melk beter tot waarde te brengen.

Al deze bedrijven waren coöperaties. Door boeren, voor boeren.

Dit werkte, tot op een gegeven moment er een omslagpunt kwam en de coöperaties commercieel werden gerund. Er kwamen doelen voor verkoop, rendement en omzet. Niet voor de boer maar voor de coöperatie. (het sleutelwoord hier is “voor”)
Daarmee was de coöperatie niet langer het bedrijf ten dienste van de boer, maar werd de boerderij de plek voor de coöperatie om haar doelen te bereiken.

Gangbare en biologische melkveebedrijven werken binnen het traditionele bedrijfssysteem. Binnen dit systeem is alles ingericht om waarde vanuit de toeleverende en verwerkende sector, toe te voegen aan het eindproduct van de boer. (waarmee dus de toegevoegde waarde van de boer verdrongen wordt)

Bijvoorbeeld krachtvoer in melk omzetten, zie daarvoor mijn blog over boekhouding of melkcontrole: https://www.puregraze.com/nieuws/boekhouding-of-melkcontrole/

Dit is een belangrijke reden waarom het boerenbedrijf een ratrace is geworden, omdat daarmee de marge van de veehouder steeds kleiner wordt vanwege de wet van de afnemende meeropbrengsten.

Welk deel van de cake krijgt u?

Bedenk dat hoe meer waarde u zelf toevoegt, hoe groter uw deel van de cake wordt! Bedenk goed dat dit uw EIGEN keus is….
Om de ratrace te stoppen is het van groot belang te bepalen/zien waar uw bedrijf zich bevindt in de keten. Als dat helder is kunnen stappen genomen worden om veranderingen aan te brengen.

Het gaat niet om harder, maar slimmer te werken. Op elk bedrijf zijn mogelijkheden om de kosten te laten dalen om de winstgevendheid te verbeteren en de marge te vergroten.

“Natuurlijk Werken”, het bedrijfssysteem van Pure Graze bied bedrijven volop kansen om terug te keren naar de zonne- energie business en te werken MET de natuur, waarbij de koeien het werk doen!

Dit resulteert in een lagere kostprijs van 5 tot 8 cent/kg afgeleverde melk.

Onze Beweidingsdagen geven u de kans om kennis te maken met Pure Graze en ideeën op te doen over de impact van beweiden op de kosten voor krachtvoer, kunstmest, machines, loonwerk en bestrijdingsmiddelen. Hier kunt u zich aanmelden, tot dan!