De beste ondernemers doen dat niet! Zij werken constant aan verbeteringen. Dat doen ze omdat ze weten dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Ze weten dat er telkens weer nieuwe ontwikkelingen zullen opduiken die hen in staat zullen stellen werkzaamheden beter of sneller te doen op een andere manier.

Wanneer ze kijken bij collega`s die werkzaamheden doen op de manier zoals ze dat altijd gedaan hebben, weten ze dat zij een concurrentievoordeel hebben, alleen al omdat ze open staan voor verandering.

De huidige tijden zijn spectaculair. Er zijn in mijn leven nog niet eerder zulke ingrijpende veranderingen geweest in zo`n korte tijd. De prijzen van fossiele brandstof gerelateerde producten stijgen fors in prijs, De melkprijs van gangbare melk is in korte tijd gestegen tot grofweg het biologische niveau. – Maar is dat genoeg?

We zien ook dat de overheid stappen wil nemen om de productiewijze aan te passen omdat de huidige manier van werken te veel uitstoot veroorzaakt.

Maar hoe gaan we veranderen? De overheid wordt “geadviseerd” door lobbyisten verbonden met de periferie, met als resultaat dat veranderingen prima zijn zolang ze de omzet van de periferie en de BV Nederland maar niet aantasten. Daarmee ontaardt duurzaamheid in een verdienmodel zonder dat er werkelijk verbeteringen doorgevoerd worden. – Zolang we maar geld uitgeven, want geld moet rollen!

De uitdaging binnen de landbouw is dat de huidige bedrijfssystemen onvoldoende inkomen opleveren. Het gemiddelde melkveebedrijf had in 2001 een jaaromzet van iets onder de € 200.000,-, met een inkomen vergelijkbaar met nu, alleen is nu de omzet ruim verdubbeld.

De boer moet dus binnen het gekozen bedrijfssysteem dubbel zo veel omzetten om nog een boterham te kunnen verdienen.

De oplossing voor de boer is een bedrijfsstrategie gericht op de lange termijn, die afrekent met de oorzaken van de hierboven geschetste uitdaging, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en externe input. Iets dat aandacht krijgt groeit. Door onze energie te richten op het verhogen van het inkomen door het verlagen of elimineren van de kosten, verhoogt het inkomen en verlaagt de footprint.

Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaamheid is met name voor de boer een zeer goed verdienmodel, wanneer gekozen wordt voor het juiste bedrijfssysteem.

De resultaten van Pure Grazers bewijzen dit; Zij verdienen geld met minder omzet maar nog veel lagere kosten, resulterend in een veel hogere rendement met een hoge Eigen Toegevoegde Waarde (ETW) . Zij hebben een lage werkdruk omdat ze de koeien voor zich laten werken. Ze hebben een goede balans tussen werk en privé, met tijd voor hun vrienden, familie en gezin.

Verrijk jezelf met de juiste kennis uit onze cursussen over kostprijs, beweiding en natuur inclusieve landbouw. Deze zijn ontwikkeld en getest in de praktijk, klaar om door jou toegepast te worden!

 

Lees hier meer!

 

Fijne Pasen!
Ado Bloemendal
Pure Graze