De laatste weken is er heel wat voer “gewonnen” door het in te conserveren als hooi of voordroogkuil. Het regenrijke voorjaar en mooie weer aansluitend hebben gezorgd voor een goede groenvoerproductie.

Wat een verademing na 3 droge jaren!

Voortdurend staat de lage opbrengstprijs van melk ter discussie. In die discussie wordt voorbij gegaan aan de eigen kracht van de melkveehouder. Wat kan hij zelf doen? Is de melkveehouder een weerloos lam?

De melkveehouder, als elke ondernemer, leeft van de marge, het verschil tussen opbrengstprijs en kostprijs.

Het winnen van ruwvoer

Kijken we naar de benaming; “het winnen van ruwvoer”, bekruipt je de vraag waarvan gewonnen? Als je als boer samenwerkt met de natuur hoef je niet van de natuur te “winnen”. De manier waarop we over zaken denken, bepaalt in hoge mate hoe we er mee om gaan.

De arbeid technische consequenties van “voer winnen”

Het proces omvat maar liefst 9 handelingen;

 1. Maaien
 2. Schudden
 3. Harken
 4. Hakselen
 5. Naar de bult rijden
 6. Lossen
 7. Aanrijden
 8. Plastic over de bult
 9. Onderdekken

Zodra het gevoerd gaat worden komen er 5 handelingen bij;

 1. Zand van de bult maken
 2. Plastic eraf
 3. Uitkuilen
 4. Voer mengen
 5. Voer aan het voerhek brengen

In totaal dus 14 handelingen. Dan denk je dat je er bent, maar een volgende handeling komt al om de hoek kijken; Al het voer dat aan de bult zit, komt uiteindelijk als mest in de put.

Al met al vergt het veel arbeid om voer te “winnen”! Oogsten creëert een arbeidspiek!

Boekhoudkundige consequentie van inkuilen

Kijken we naar de boekhouding dan is het resultaat van “voer winnen”, naast het creëren van een arbeidspiek, het toevoegen van kosten,

Bekijk de boekhouding van je bedrijf eens; Stel je zou geen “voer winnen”, hoeveel kosten zou dat besparen in jouw boekhouding?

Kosten voor;
– Brandstof
– Rente en afschrijving van machines
– Onderhoud van machines
– Loonwerkkosten
– Arbeid

Maar heb je wel eens nagedacht over wat “voer winnen” doet met de liquiditeit van de bedrijfsvoering? Er worden kosten gemaakt om een product te conserveren voor later gebruik.

Daarmee wordt dit product pas weer liquide, je vrouw kan er pas boodschappen van doen, als het product wordt omgezet naar melk.

Zijn er risico`s;

Het weer is van invloed op de kwaliteit. Inkuilen verlaagt de VEM met rond de 10 tot 15%. In het totale proces, tussen maaien en uitvoeren aan het voerhek, gaan tussen de 3 tot 24% verloren. https://edepot.wur.nl/167172

Waarom gaat het op een bedrijf?

Traditioneel wordt voorraad gezien als een opbrengst. Maar is dat een correcte weergave? Of is het beter voorraad te zien als schuld? Voorraden geven geen liquiditeit, maar verkleinen die!!

Je kunt pas eten van voorraden als ze verkocht zijn! Tot die tijd vormen ze een risico en kosten ze geld!

Het gaat op het melkveebedrijf om het maximaliseren van de Eigen Toegevoegde Waarde, de ETW. Niet de waarde van de ander, de loonwerker, de machine of de krachtvoerleverancier, nee; jou ETW.

Het gaat er ook om als schakel in de keten van de familie, het vermogen opgeslagen in grond en dieren te beheren, te laten groeien en door te geven aan de volgende generatie. Niet als onderpand aan de bank, nee, voor de volgende generatie.

Het gaat om het creëren van waarde, arbeid en kosten zijn geen waarde. Daarnaast gaat het om het verkorten van de geldcyclus.

Hoeveel tijd zit er tussen grondstof en gereed product om betaald te krijgen voor je inspanning? Henry Ford kreeg het voor elkaar om de tijd tussen dat het ijzererts gewonnen werd en dat het eindproduct, de T-Ford op de trein stond, te verkleinen tot 81 uur!

Hoelang duurt de productietijd op jouw bedrijf?

Pure Graze heeft de kennis, de ervaring en de tools die jij nodig bent om de ETW van jouw bedrijf te maximaliseren doormiddel van jaarrond weiden.

Kijk daarvoor op https://puregraze.com/product-categorie/cursuspakketten/

 

Succes!

Ado Bloemendal