De aarde heeft vandaag de dag vrijwel evenveel water als toen de dinosauriërs nog op aarde rondliepen. Bijna driekwart van de aarde is bedekt met water in de vorm van rivieren, meren en oceanen, maar slechts 3 procent van het water is zoet en twee derde daarvan is ijs. Ongeveer 0,6 procent van het water op aarde zit in de ondergrondse watervoerende lagen van de aarden, en een klein maar zeer belangrijke hoeveelheid (0,003 procent) zit in planten, dieren en de bodem.

In the Netherlands, an average of around 800mm of water falls annually in the form of precipitation; but a large part of it disappears through evaporation or run-off. The amount of water that ends up in the soil partly determines the life and productivity of plants.

Effects of crop management on water storage capacity 

Managementstrategieën op het gebied van gewaskeuze kunnen zowel het waterhuishouding ofwel waterbergend vermogen van het perceel als daarbuiten beïnvloeden door rekening te houden met de samenstelling van het gewas en de kenmerken van de bodem.

De hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater is grotendeels afhankelijk van:
–  Gewaskeuze (Samenstelling en plantenkeuze)
Bodemstructuur
– Management (Maaien en/of beweiding)

Effects of grazing management on water storage capacity

Het vermogen om het aantal dieren en het tijdstip waarop er geweid wordt te controleren, is absoluut essentieel voor het reguleren van het effect van beweiding op het gewas. Van alle beschikbare beweidingssystemen is de juiste veebezetting en het controleren van het gegraasde ruwvoer van grootste belang.

Overgrazing is the main cause of the deterioration of pasture quality. A meadow where grazing is 'too short' means higher erosion and run-off of water and nutrients.

Het beweidingssysteem Management Intensief Grazen waar we de vuistregel aanhouden; 1/3 weiden, 1/3 vertrappen en 1/3 rest, verbetert de efficiëntie van het watergebruik door het hoge aandeel bodembedekking.

Want to know more about the grazing system Management Intensive Grazing, check out Thursday's webinar!

Register here for the webinar!