Water supplies

Neerslag word steeds onvoorspelbaarder. Aanpassingen betekenen in mijn ogen dat men zich klaarmaakt voor zowel extremere droogte als neerslag. Op de meest ‘basic’ level zorgt een verhoging van het organische materiaal in de bodem voor een betere waterbergend vermogen van de bodem, waardoor regenwater beter kan worden opgevangen en afspoeling beperkt blijf.

Een aanpak op landschapsniveau van waterbeheersing moeten boven aan de ‘keten’ beginnen, met erosiebestrijding en meerjarige gewassen zoals polyculturenSaladebuffet om regenwater beter te laten infiltreren en op te slaan.

Soil

Een verbetering van de koolstofhuishouding in de bodem is een cruciale aanpassingsstrategie, omdat die nuttig is tegen vrijwel alle klimaatproblemen. Bodems met een hoog gehalte aan organische stof kunnen meer water vasthouden. Dit betekent dat zij meer neerslag kunnen opvangen en opslaan en tegelijkertijd de afvloeiing verminderen. Daarnaast zijn koolstofrijke bodems minder gevoelig voor erosie. Zij verliezen ook minder snel voedingstoffen door uitspoeling en zijn vruchtbaarder.

Bodemgericht aanpassingsstrategieën bevatten; oppervlakkige bodembewerkingen, polyculturen, agroforestry en Management intensief grazen – stripgrazen.

Biodiversity

Crop diversification means that even if the yield of a certain plant species in a certain year is disappointing, other plant species can still produce well. That way, livestock farmers can reduce the risks and keep food and income coming in.

Opbrengsten van polyculturen worden minder beïnvloed door droogte dan monoculturen. Het verhogen van de biodiversiteit creëert nuttige habitat voor insecten en andere organismen die helpen bij de bestrijding van plagen.

In the end what matters is superficial tillage, polycultures, integration of animals, managing green fodder supply and green fodder needs through intensive grazing management.

Perennial crops are more resilient than annual crops. Perennial crops are also better at surviving heavy rainfall or flooding that can become too much for annual crops. Trees have a significant influence on the local microclimate; they cool the environment and livestock can take shelter in their shade.

The deep rooting of trees moves water from deep to shallower soils and vice versa in a process called “capillary action”. This allows water to be made available to adjacent crops with shallower roots – you can achieve this by creating shrubbery and trees at the edge of your plots – Agroforestry.

Cattle

As with crops, raising climate-resistant livestock or switching to smaller breeds is an important adaptation strategy. Integration of livestock and crop production is also important, including feeding livestock with polycultures – Saladebuffet and using natural fertilizers – such as solid manure.

Management Intensief Grazen (stripgrazen) verhoogt de vegetatiebedekking en verbetert het organische stof gehalte in de bodem en de waterinfiltratie – Dit komt door het “pulserend weiden”.