Stikstof kunstmest werd ontwikkeld door Justus von Liebig rond 1850. Gaandeweg kwam hij er ook achter dat er nadelige kanten aan zitten.

Na ruim 150 jaar stikstof kunstmest kunnen we niet meer zeggen dat het modern is om kunstmest te gebruiken. Het is een tanend verdienmodel voor de agrarische periferie, de toeleverende bedrijven, werkzaam in de agrarische sector.

Maar de klimaat discussie en het buitensporige gebruik van fossiele brandstoffen bij het maken van stikstofkunstmest, geven aan dat dit verdienmodel van enkelen, ten koste gaat van veel leed, bijvoorbeeld in Groningen, om het maar dicht bij huis te houden, waar veel schade ontstaan is door het oppompen van aardgas.

In 2016, toen er nog volop gas gepompt werd in Groningen, was de kunstmestindustrie goed voor een kwart van de afname van dat aardgas.

Daarmee wordt dan een gas, N, dat voor 78% in de ons omringende lucht aanwezig is, gebonden in een korreltje, kunstmest. En dan slaan we elkaar op de schouder, geven elkaar een duimpje omdat we zo modern bezig zijn!

Goed rentmeesterschap is erop gericht om te gebruiken maar niet te verbruiken en niet ten koste van de aarde en hoe we deze voor de generaties na ons achterlaten. Het is onze plicht, steeds de planeet en de mensen te helpen

Geen enkele boer hoeft daarvoor te wachten op acties van de overheid. Veranderingen starten altijd van onderaf. In dit geval bij de boer, bij u.

Wanneer er met open-mind gekeken wordt zijn er voldoende goede alternatieven. Het vergt aanpassen, anders denken en nieuwe management tactieken. Maar de resultaten kunnen er ook naar zijn.

De Saladebuffetten staan de laatste jaren goed in de belangstelling door de goede droogteresistentie en snelle her-groei, zonder gebruik van kunstmest. Ze vormen daarmee een goed alternatief omdat de groei veel beter is in tijden van droogte, door de diepe beworteling.

Ze leggen organische stof en CO2 diep in de bodem vast. Daarmee scoren ze beduidend beter in bijvoorbeeld waterbergend vermogen. Pol vormende grassen houden 50% meer vocht vast dan zode-vormende grassen (Engels raai).

Het stikstof-bindend vermogen en het opnemen uit de bodem en beschikbaar stellen van mineralen en vitamines is zeer goed, zodat Saladebuffetten een zeer goed alternatief zijn dat veel beter voldoet aan de huidige eisen en die van de toekomst van het boerenbedrijf.

Bestel je Saladebuffet HIER!

En maak gebruik van onze goede begeleiding, want uw succes is belangrijk voor ons succes!

Onze kennis en after-sales service zijn belangrijk voor u!