Langer doorweiden in het najaar is soms een uitdaging waarin het steeds moeilijker wordt om te weiden. Vaak wordt op tijd opgestald omdat de dieren slecht groeien of niet tevreden zijn in de weide.
Maar het najaar is een zeer belangrijke periode in de natuur, omdat alles dan klaargemaakt wordt voor de winter.

Het najaar is DE periode van het jaar waarin de natuur bemest.

Je ziet het onder andere aan de bomen, die hun bladeren laten vallen. De herfst is met haar relatief vochtige dagen en wisselende dag- en nacht temperaturen heel geschikt om organisch materiaal snel te laten vervallen. Daarmee wordt het klaar gemaakt als voedsel voor het bodemleven. Die het omzet naar plantenvoeding, zodat het weer opgenomen wordt en kan dienen als bouwstenen voor de groei van volgend jaar.

In de natuur gaat niets verloren. Dat betekent ook dat voeding verkregen uit natuurlijke processen niet uitspoelt. Het komt vrij op het moment dat de plant er om vraagt.

Dit vragen doet ze via de stoffen, die ze afgeeft via haar haarwortels aan het haar omringende bodemleven.

Correct weiden in de herfst is een spel dat, wanneer goed gespeeld zowel de bodem, de dieren erin als de dieren erop goed kan voeden. Mits aandacht gegeven wordt aan de facetten die spelen,

Vragen als;

  • Hoe gaan we om met beweiden bij nat weer
  • Hoe maken we de juiste paden
  • Welke gewaslengte achterlaten na beweiding
  • Moeten de Saladebuffet percelen kort de winter in
  • Hoe beweiden inpassen in het rantsoen
  • Hoe de beweiding te maximaliseren voor het maximale rendement

Dit alles komt voorbij in de nieuwe cursussen die we samengesteld hebben.

Zij zorgen ervoor de praktische toepassingsmogelijkheden onder het voetlicht te brengen, terwijl de power point en de presentatie je voorzien van alle benodigde achtergrondinformatie.

Daarbij kun je altijd contact opnemen met jouw Boerencoach bij vragen, telefonisch, per mail of via whatsapp.

 

Bekijk hier de cursus: Weiden in het najaar!