De deelnemers aan de Pure Graze Beweidingscursus 2021 zijn fanatieke weiders. Toen ze begonnen in maart was er toch wel enige scepsis, maar ze gingen er voor!

De deelnemers volgen de online cursus met een presentatie, een power point en achtergrondinformatie op pdf. Daarbij vormen de Whatsapp groep, de interactieve webinars en praktijkbijeenkomsten een waardevolle aanvulling.

Het doel van Pure Graze is ervoor te zorgen dat de deelnemers succesvol zijn met hun beweiding.

Bij Pure Graze betekent succesvol: Dat de deelnemer meer geld en tijd overhoudt. Meer verdient, meer liquiditeit en meer vrije tijd heeft.

Tussen de deelnemers en hun bedrijven zitten behoorlijke verschillen. Dit blijkt een groot voordeel, omdat door de variatie in bedrijven de basis van beweiding; plantengroei en plantgedrag kunnen belichten.

Verschillende deelnemers hebben de bedrijfsvoering behoorlijk geautomatiseerd, variërend van automatische voedering tot robot-melken. Gaandeweg echter komen deelnemers erachter dat voor een succesvolle beweiding kuddegedrag van essentieel belang is voor een goede groenvoeropname, wat essentieel is voor het vergroten van de ETW (Eigen Toegevoegde Waarde).

Doel is immers een zo laag mogelijke kostprijs en die realiseren we door schakels weg te nemen tussen koe en groenvoer. Tegelijkertijd willen we ook een verlichting van de arbeidsdruk die we realiseren door de koeien voor ons te laten werken en niet wij voor de koeien.

Sommige deelnemers zijn aan het denken gezet met betrekking tot die automatisering. Deels omdat deze niet de arbeidsverlichting gaf waarop ze rekenden, maar ook omdat deze leidt tot een hogere kostprijs en de flexibiliteit van de bedrijfsvoering in de weg staat, waardoor kostprijsverlaging moeilijk te realiseren is.

Besparingen op krachtvoer hebben verschillende deelnemers gerealiseerd; ze staan er versteld van hoeveel melkkoeien kunnen geven van groenvoer.

Een besparing van 5 kg/koe/dag op krachtvoer blijkt makkelijk realiseerbaar.

Op 100 koeien is dat 500 kg/dag, 3.500 kg/week, 182.000 kg/jaar X € 25,00/100 kg =
€ 45.500 besparing per jaar aan krachtvoer.