Voor veel beweiders is het najaar een periode waarin het steeds moeilijker wordt om te weiden. Vaak wordt op tijd op gestald omdat de dieren slecht groeien of niet tevreden zijn in de weide.

Maar het najaar is een zeer belangrijke periode in de natuur, omdat alles dan klaargemaakt wordt voor de winter.

Het najaar is DE periode van het jaar waarin de natuur bemest.

Je ziet het onder andere aan de bomen, die hun bladeren laten vallen. De herfst is met haar relatief vochtige dagen en wisselende dag- en nacht temperaturen heel geschikt om organisch materiaal snel te laten vervallen. Daarmee wordt het klaar gemaakt als voedsel voor het bodemleven. Die het omzet naar plantenvoeding, zodat het weer opgenomen wordt en kan dienen als bouwstenen voor de groei van volgend jaar.

In de natuur gaat niets verloren. Dat betekent ook dat voeding verkregen uit natuurlijke processen niet uitspoelt. Het komt vrij op het moment dat de plant er om vraagt. Dit ‘vragen’ doet ze via de stoffen, die ze afgeeft via haar haarwortels aan het haar omringende bodemleven.

Correct weiden in de herfst is een spel dat, wanneer goed gespeeld zowel de bodem, de dieren erin als de dieren erop goed kan voeden. Mits aandacht gegeven wordt aan de facetten die spelen.

Vragen als;

  • Hoe gaan we om met beweiden bij nat weer?
  • Hoe maken we de juiste paden?
  • Welke gewaslengte achterlaten na beweiding?
  • Moeten de Saladebuffet percelen kort de winter in?
  • Hoe beweiden inpassen in het rantsoen?
  • Hoe de beweiding te maximaliseren voor het maximale rendement?

Het mooiste is dat er structuurrijk materiaal beschikbaar wordt gesteld, om zo de pens rustig te houden.

Veehouders die PG NxT STEP® Farming al langer toepassen, lossen dat op door hun weides niet te slepen en wat langer de winter in te laten gaan. Het dode gewasmateriaal, dat in feite hooi op stam is, dient dan als structuuraanvullend materiaal. Koeien weiden dit erbij naar behoefte.

Dit komt voorbij in de online cursussen en beweidingscursus die we samengesteld hebben en die gegeven worden door de Pure Graze Coaches. Zij zorgen ervoor de praktische toepassingsmogelijkheden onder het voetlicht te brengen.

Daarbij kun je altijd contact opnemen met jouw coach bij vragen, telefonisch, per mail of via WhatsApp.

 

Bekijk hier onze online cursussen + coaching