De melkveehouderij staat voor de opgave om de bedrijfsvoering te verduurzamen en te komen tot een verlaging van de CO2 eqv. uitstoot. Tegelijkertijd kampt ze met een hoge werkdruk en een relatief laag inkomen.

Dit lijkt een onmogelijke opgave;
Echter, schijn bedriegt omdat het punt vanwaar je staat, bepaald hoe het uitzicht is.

Elk bedrijf heeft 3 opties om de verdiensten te verbeteren;

1: Verhogen van de productie
2: Verhogen van de verkoopprijs
3: Verlagen van de kosten

Verhogen van de verkoopprijs kan bijvoorbeeld door biologisch te worden. Cijfers van het CBS over de laatste 10 jaar laten zien dat het inkomen van de boer niet verbetert door deze omschakeling. De biologische melkveehouder verdient, gemiddeld genomen, evenveel als z`n gangbare collega. Hij speelt alleen het spelletje op een ander niveau; hogere melkprijs maar ook hogere kosten.

De rentabiliteit van een bedrijf en de werkelijke onafhankelijkheid van een ondernemer, vallen of staan met de kostprijs per kg melk.

Een lage kostprijs is bepalend voor de hoogte van de marge en bepaald het gevoel van vrijheid. Op een primair productiebedrijf zoals de melkveehouderij is er een direct verband tussen kostprijs en CO2 eqv. uitstoot.

Hoe lager de kostprijs op een melkveebedrijf, hoe lager de CO2 eqv. uitstoot.

Juist daarom is kostprijsverlaging zo interessant voor melkveehouders. Het leidt tot een lage werkdruk; de koeien werken voor jou, niet jij voor de koeien. Een lage investeringsdruk; voor rasterspinnen, draad en paaltjes hoef je niet naar de bank, en een goed rendement, wat je niet uit hoeft te geven, hoef je ook niet te verdienen.

Pure Grazers realiseren een extra marge ten opzichte van hun uitgangssituatie van 6 ct. tot 15 ct./kg melk

Pure Graze biedt je met PG NxT STEP® Farming een in de praktijk beproefd, betrouwbaar bedrijfssysteem aan. Succesvol toepasbaar op elke grondsoort. Je wordt begeleid door boeren coaches, die het bedrijfssysteem succesvol toepassen op hun eigen bedrijf.

Zij kennen het emotionele en bedrijfsmatige proces waar u door heen gaat en begeleiden u daarbij.

De Pure Graze Beweidingscursus is een eerste stap om kennis te maken met PG NxT STEP® Farming.

Deelname geeft je een goede indruk van wat Pure Graze je allemaal te bieden heeft.

Neem deel aan de webinar die op 23 september gehouden wordt, ook om gebruik te maken van de speciale aanbieding van die avond!

 

Meld je hier aan voor de webinar!

 

Ado Bloemendal

Pure Graze