Regelmatig word ik uitgenodigd door melkveehouders om te komen praten. Vaak komt het gesprek dan al snel op PG NxT STEP® uit. (Voorheen “Natuurlijk Werken”, de nieuwe naam bekt beter, vandaar de naamsverandering 😊).

De reden dat het gesprek daarop komt zijn vaak dat veehouders zien dat hun marges te klein zijn, de investeringsdruk is hoog en boeren en boerinnen zijn het gevoel met de natuur kwijt. Ik zie de handen die de koffie inschenken en beantwoord de vragen die vanuit het hart gesteld worden.

Ze zijn moe van het systeem en missen een goed alternatief.

Onlangs kwam ik een artikel tegen uit 2015 over de kostprijs in de melkveehouderij. Het ging over de resultaten van een onderzoek van de WUR, over het toepassen van het Ierse melkveehouderij systeem in Nederland.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de landen, denk aan het klimaat, neerslag, grondsoort en melkafzet. Maar;

“Uniformiteit leidt tot stilstand. Pluriformiteit leidt tot vooruitgang”   –   Albert Einstein

Het artikel geeft aan dat toepassen van een vergelijkbaar systeem direct geld op levert VOOR DE BOER EN BOERIN; bij een extensief bedrijf is de inkomensverbetering 130% op het bedrijf met intensieve bedrijfsvoering is de inkomensverbetering zelfs 1225%. Deze grote vooruitgang in inkomen wordt veroorzaakt door het lagere inkomen op de intensieve bedrijven. Dit komt uit op; -€4.000,-. Terwijl het extensieve bedrijf uitkomt op +€19.000,-.

Een recent Iers onderzoek leidt tot dezelfde conclusie. Daarin wordt gekeken naar de bedrijfseconomische resultaten van gespecialiseerde melkveebedrijven in Duitsland, Denemarken, Ierland, Nederland, België en Frankrijk.

In dit onderzoek wordt bepaald welk bedrag per kg melk, over is als vergoeding voor de inbreng van arbeid en grond.

In Ierland bedroeg dit in die periode 0,08 € / ltr, met de overeenkomstige cijfers voor Denemarken; – € 0,01 / ltr, Duitsland; € 0,027 / ltr, Frankrijk; € 0,025 / ltr, Nederland; € 0,036 / ltr en het VK € 0,046 / ltr zijn.

Dit ondanks het feit dat de Ierse melkprijs € 0,05 / ltr lager ligt!

Dit gegeven in combinatie met het recente onderzoek van Meino Smit, waaruit blijkt dat de Nederlandse landbouw 6 eenheden energie input nodig is per hectare voor 1 eenheid output, geeft duidelijk aan welke kant het voor DE BOER EN BOERIN naar toe moet.

Versimpel de bedrijfsvoering en focus op marge per liter melk!

Hier vind je de betreffende onderzoeken:
WUR Iers bedrijfssysteem: https://edepot.wur.nl/258751
Iers onderzoek: https://www.teagasc.ie/publications/2020/an-analysis-of-the-irish-dairy-sector-post-quota-.php
Meino Smit: https://edepot.wur.nl/449448