In traditionele beweiding wordt er gesproken over beweidingsverliezen. Daarmee wordt aangegeven dat er bij beweiding verliezen optreden door het lopen van de koeien en het vertrappen van gewas, dat ook gegeten had kunnen worden.

Er wordt mee aangegeven dat dit ‘verlopen’ gewas niet beschikbaar komt voor productie maar verloren gaat.

Deze gedachte gaat voorbij aan het feit dat een natuurlijk productiemodel is gebouwd op de samenwerking tussen planten en bodemleven. Het bodemleven is zeer talrijk en qua gewicht groter dan het gewicht dat op het perceel weidt.

Een volk dat gevoed wordt, groeit!    –     Ado Bloemendal

Gewas dat achterblijft en verlopen wordt komt ten goed aan het bodemleven als het te zwaar beweid is om te herstellen. Dit deel en het deel dat wel herstelt, bedekken de bodem en voorkomt dat de zon met haar, voor het bodemleven, dodelijke UV-straling, de grond bereikt.

Het deel van de planten dat wel herstelt laat vaak een verbazingwekkende vitaliteit zien, die planten komen vaak sterker uit de strijd.

What doesn`t kill you, makes you stronger!     –     Friedrich Nietzsche

Planten reageren verschillend op begrazing en vertrapping, ze komen er vaak sterker uit. Het beweiden van planten als bijvoorbeeld grassen en kleine granen, zorgt ervoor dat ze terug komen met meer stolonen.

Deze eigenschap werd vroeger, in de tijd van gemengde bedrijven, ingezet om een graangewas dat te dun op was gekomen voller te maken. Het werd afgeweid, waarna een plant die op was gekomen met 3 stolonen, terug groeide met 5 stolonen, zodat het gewas als totaal, voldoende opbrengst genereerde.

Andere planten, als een rode klaver bijvoorbeeld, laten de stolonen elk verder ontwikkelen als afzonderlijke planten. Daarmee wordt het gewas dus dikker, voller en dichter. Bedekt het de bodem nog beter en biedt het meer voeding voor de volgende keer beweiding.

Veel andere plantensoorten bezitten deze vaardigheden. Als voorbeeld hierbij op de foto van een omgewaaide wilg, waarna vervolgens 8 takken verder zijn ontwikkeld als boom, allemaal nog hun voeding betrekkend uit de bodem via het wortelstelsel van de originele moederboom.

Wil jij ook de natuur zo voor je laten werken?

Kies dan de cursus groenvoerproductie!

 

Veel succes!
Ado