Methoden om het beweidingsseizoen te verlengen zoals het gebruik van polyculturen, gewasresten, hooi- en/of strobalen in onze weidepercelen, hebben aanzienlijke economische en milieu voordelen ten opzichte van traditionele wintervoedingssystemen zoals dieren opstallen in de wintermaanden.

Succesvol winterweiden vermindert en elimineert arbeid, oogst, transport en aanvoer van ruwvoer en mestverwerking.

Deze systemen zorgen voor flexibiliteit bij het terugbrengen van voedingsstoffen naar het land in plaats van dieren in de stal te concentreren. De mogelijkheid om winterweiden te implementeren is echter afhankelijk van een aantal variabelen waaronder waterbeschikbaarheid, sneeuwcondities, beschutting, beschikbaarheid van back-upvoer en ruwvoergebruik door dieren in het wild.

Winterweiden verlaagt de productiekosten in vergelijking met traditionele wintervoeding doormiddel van opstallen, samen met voordelen voor het milieu en agronomische prestaties als gevolg van verbeterde bodemvruchtbaarheid en voederopbrengsten. Belemmeringen voor adaptatie van winterweiden door veehouders zijn onder meer (te veel) sneeuw, (te veel) ijsvorming, koud weer, dierenwelzijn en dierprestaties. Allemaal potentiële risico’s die zorgvuldig moeten worden gecontroleerd en beheerd.

Potentiële economische voordelen kunnen worden gevonden in de kosten voor ruwvoer teelt, arbeid, machines en mestbeheer. Langdurige beweiding kan de kosten en tijd die nodig is voor het oogsten van ruwvoer en het gebruik van machines reduceren en/of elimineren. In systemen waar dieren hun ‘eigen’ voer oogsten, zullen de bijbehorende arbeids- en machinekosten lager zijn.

Langdurige beweiding verlaagt de kosten die gepaard gaan met het uitrijden van mest.

Het verlengen van het graasseizoen doormiddel van Management Intensief Grazen heeft ook milieuvoordelen. Mest wordt evenredig verspreid over het gehele perceel, waardoor de potentiële negatieve effecten van concentratie in één gebied worden geminimaliseerd. Ook wordt vertrapping geminimaliseerd door een korte verblijfsduur op een stuk. Natuurlijke bemesting kan plaatsvinden over het perceel tegen tarieven die gunstig zijn voor het milieu.

Bovendien resulteert de vermindering en/of eliminatie van het gebruik van machines en apparatuur in minder brandstof- en energieverbruik.

Webinar: Hoe ben je voorbereid op een landbouw zonder derogatie?

Donderdag 22 september organiseren we de webinar omtrent derogatie, de afgelopen tijd een veel besproken onderwerp. De consequenties zijn groot, want je mag per hectare 20 kuub minder mest aanwenden. – Dit kan betekenen extra mestafzet!

Maar wat als we ons bedrijf zo kunnen inrichten dat we een stuk minder mest hoeven te gebruiken, een bedrijfsmodel waar we de mest direct door de koe laten ‘uitrijden’.

Meld je hier aan voor de webinar >>>