Er zijn verschillende bedrijfssystemen voor een melkveebedrijf denkbaar. Pure Graze brengt met “Natuurlijk Werken©” een “low input, high output” systeem op de markt. De meeste gangbare en biologische melkveehouders volgen het “high input, high output” systeem.

Een boerderij heeft zakelijk gezien twee functies; vermogensopbouw en inkomensbron. Het vermogen van een bedrijf wordt voor het belangrijkste deel gevormd door de waarde van de grond.

Het vermogen in grond is in Nederland behoorlijk waardevast door de grote druk van de woning- en wegenbouw. Daarom is het lucratief voor een bank om grond te belenen. Door het aangaan van een lening plaatst de veehouder hypotheek op de grond, waard oor zijn grond op de balans van de bank komt.

Prachtig voor de bank!

Het waardevaste vermogen van een ander, bij hen op de balans aan de bezit kant!

En het mooiste is; die ander betaalt er ook nog voor!!

De veehouder krijgt in ruil daarvoor een lening; een zak geld die hij mag gebruiken en na een bepaalde tijd weer terugbetaalt. Voor het gebruik betaalt hij een vergoeding; rente.

In het “high input high output” system wordt gestreefd naar maximalisatie van de productie. De wet van de afnemende meeropbrengsten wordt toegepast. De veehouder gebruikt de zak geld die geleend is van de bank voor de aanschaf van hulpmiddelen om de productie te verhogen of de arbeid te verlichten.

In beide gevallen gaat de veehouder er van uit dat er zoveel meeropbrengsten zijn dat niet alleen alle kosten vergoed worden maar er ook een leuke meeropbrengst overblijft voor hem en zijn gezin.

Maar is dat ook zo?

Of wordt uw vermogen gebruikt (door de periferie) om hun kas te spekken?

Voor de inkomensfunctie van de boerderij lijkt het een goede zaak, er komt immers meer omzet. Maar voor de vermogensfunctie van de boerderij is het niet altijd gunstig, immers de bank vestigt hypotheek en heeft dus recht op de waarde van de grond, het vermogen van de familie. In veel gevallen worden er door de investering, kosten toegevoegd in de winst en verliesrekening die de winst onder druk zetten.

Vaak blijkt achteraf het rendement en het plezier van een investering nogal eens tegen te vallen. Brengt de investering kosten, werk en prestatiedruk met zich mee.

Rente, aflossing, afschrijving, onderhoud, energie, arbeid zijn posten die meekomen met haast elke investering.

De wereld verandert zo snel. Om het familiebedrijf (lees; familievermogen) klaar te maken voor de toekomst zijn heel andere zaken van belang dan 5 jaar geleden. Consumentenacceptatie, duurzaamheid, arbeidsdruk, marge, vermogensrendement, inkomen zijn de toetsstenen die actueel zijn om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Is het “high input high output” system, dan nog steeds het beste systeem? Of is een systeem dat alles zoveel mogelijk met de natuur doet, beter geschikt voor de toekomst van uw bedrijf? Pure Graze is expert in low cost veehouderij. Neem contact op voor een verhelderend gesprek.

Neem contact op voor een lage kostprijs, een lage werkdruk en plezier in het werk!