Wat een veehouder tot een ‘fulltime grazer’ maakt, is het vermogen om te observeren. De meesten van ons zijn het vermogen kwijtgeraakt om echt te observeren, om te herkennen wat er werkelijk gebeurt met de grond onder onze voeten, de planten die groeien, het gedrag en prestaties van ons vee en de tekenen van een gezond ecosysteem.

We verwarren bezig zijn met oplettendheid, maar dat is niet hetzelfde.

Overbeweiding heeft weinig te maken met het aantal dieren, maar veel meer met de TIJD dat er geweid wordt. Als het vee te lang op een perceel weidt, of te snel terugkeert, is er een grotere kans op overbeweiding.

Gebruik je zintuigen

Bij het observeren is het belangrijk om al je zintuigen tot het uiterste te gebruiken. De beste grazers verplaatsen hun vee meerdere keren per dag. Wanneer jij je vee verplaatst naar een nieuw stuk, zorg er dan voor dat je de conditie van het eerder beweide stuk goed observeert:

Is er genoeg restmateriaal achtergelaten om de bodemvochtigheid en -temperatuur te beschermen en om de bodemmicroben te ondersteunen? Is er genoeg vertrapt zodat er organische materiaal opbouwt?

Hoe zit het met de conditie van je vee? Wat zie je daar?

Het is van groot belang om hun lichaamsconditie en darmvulling in de gaten te houden. Als het vee elke dag voldoende droge stof binnenkrijgt, kun je dat meten aan de vulling van de pens. De pens is het driehoekige gebied hoog aan de linkerkant van het dier direct achter de 13e rib en aan de voorkant van de bekken. Als de pens hol of ingezakt is na een uur of twee in een nieuw stuk, verbruikt het dier niet genoeg droge stof. Het moet gevuld zijn ter hoogte van de ribben.

Wat is er nodig om een fulltime grazer te zijn?

Scherpe dagelijkse observatie. Zo eenvoudig is het. Pas vervolgens aan wat je doet op basis van die observaties. Gebruik eenvoudige hulpmiddelen; je vijf zintuigen. Verplaats je vee regelmatig en zorg voor voldoende rustperiodes voor elk beweid stuk.

Probeer van goed beweidingsmanagement geen ‘rocketscience’ te maken. Hou het simpel en hou het leuk.

Mocht je willen weten wat de effecten zijn van maximalisatie van je beweiding, vul dan de QuickScan in!

Vul hier de quickScan in!