Regeneratieve melkveehouderij biedt de veehouder een uitstekend verdienmodel met een lage kostprijs. Pure Graze biedt PG NxT STEP® Farming aan, een compleet regeneratief bedrijfssysteem die zich geheel richt op het maximaliseren van de marge van de boer door eliminatie van kosten waarmee kringlopen gesloten worden om zo te komen tot de laagste kostprijs.

Regeneratief melkveehouderij

Regeneratieve melkveehouderij maakt gebruik van natuurlijke processen om een hoge productie te realiseren. Allelopathie; https://puregraze.com/salade-buffet/verhoog-je-winst-gooi-de-kunstmest-uit-je-boekhouding/ is een goed voorbeeld van een regeneratief proces. Met de juiste beweidingsstrategieën + gewassen bouwen we een gezonde bodem op en dragen daaraan ook tegelijkertijd bij aan de biodiversiteit.
Na dertig jaar eigen praktijkervaring geeft weer dat na het derde jaar van toepassing, de verbetering duidelijk zichtbaar is in de gewasgroei en bodemconditie.

Vanaf het begin van toepassen van het regeneratieve bedrijfssysteem PG NxT STEP® Farming zien we de verbetering in diergezondheid, gewassen en bodem. Dit geeft de boer de bevestiging dat hij/zij op de goede weg is!

Lage kostprijs met regeneratieve melkveehouderij

Het sluiten van kringlopen is cruciaal bij een regeneratieve bedrijfsvoering. Dit leidt vanzelf tot het dalen van kosten, waardoor de marge per kilo product stijgt. Een lage kostprijs is het belangrijkste gereedschap dat de grondgebonden veehouderij heeft om inkomen te genereren en te verhogen.

Daarover publiceerde Pure Graze eerder al eens deze blog; https://puregraze.com/kostprijs/kostprijs-jouw-tool-om-je-winst-te-bepalen/

Deelnemers binnen de Pure Graze Beweidingscursus, met ongeveer 50 koeien, realiseerden na 1 jaar toepassen van PG NxT-STEP Farming een kostprijsverlaging van ruim 50%. De kostprijs van het bedrijf daalde, waardoor winsten met € 70.000,- kunnen toenemen.

 

Uitnodiging: Webinar; Maximaliseer je beweiding en verhoog je rendement met 58%

De hoogte van het inkomen op een melkveebedrijf heeft een sterke relatie met de hoogte van de droge stof productie aan ruwvoer per hectare. Omdat de hoogte van de marge die gerealiseerd wordt, afhankelijk is van de hoogte van de ETW (Eigen Toegevoegde Waarde).

Er zijn verschillende beweidingsstrategieën die we kunnen toepassen om de ruwvoerproductie te laten stijgen en dit heeft een direct effect op het rendement binnen je bedrijfsvoering.

Onderwerpen:

1. Kies het juiste beweidingssyteem
2. Focus op bedrijfsvoering, kostprijst en rendement
3. Veehouders zijn vermogensbeheers
4. Welke oplossingen biedt het bedrijfssysteem PG NxT-STEP Farming

 

Bekijk hier de webinar >>>