Hoe het bedrijf financieel draait is het allerbelangrijkste voor de ondernemer. Leidt het werk dat we doen tot een volwaardig inkomen en een gezond bedrijf?

Beschikbaarheid van de actuele financiële gegevens is voor een goede renderende bedrijfsvoering absoluut “een must”. Alleen dan is zichtbaar wat het resultaat van ons dagelijkse werk en beslissingen is. Daarom is het een noodzaak dat de financiële gegevens up tot date worden gehouden zodat wekelijks helder is hoe het bedrijf financieel draait.

Er zijn 2 boeken in de boekhouding die daar inzicht in geven.

In de Winst en Verlies Rekening; vinden we het inkomen van de ondernemer, de winst en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.
In de Balans; vinden we het totale vermogen dat ingezet wordt om het bedrijf te runnen. De waarde van het bedrijf. Dit kan bestaan uit Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen.

De Balans is de zak met geld, het vermogen dat eigendom is van het bedrijf. Afhankelijk van de bedrijfsvorm is deze zak ook eigendom van de bedrijfseigenaar. Dit is de spaarpot van de eigenaar, die hij/zij ontvangen heeft van de vorige generatie en doorgeeft aan de volgende. Er wordt onder andere een verschil gemaakt in Vreemd en Eigen Vermogen.

In de traditionele vorm van boekhouden is het gezinsinkomen het resultaat van de Winst en Verlies Rekening en staat onderaan vermeld als “Ondernemers overschot”, of “Ondernemersresultaat”.

Daarmee zet of beter gezegd; laat de ondernemer zich door de wijze van boekhouden als laatste uitbetalen.

Dit terwijl in werkelijkheid de bedrijfsvoering totaal afhankelijk is van de ondernemer. Als hij/zij `s ochtends niet uit bed komt om de koeien te melken en te voeren, gaat het binnen de kortste keren fout. Als hij/zij niet garant staat komt er geen lening van de bank.

Met andere woorden;

De ondernemer is de meest belangrijke persoon in de onderneming.
Daarom pleit ik ervoor om het inkomen van de ondernemer bovenaan te zetten, als eerste van de onkosten.

Het resultaat van deze wijze omgaan met de bedrijfsvoering is dat de ondernemer niet het sluitstuk is, maar de BASIS! Het inkomen is dan altijd veilig gesteld!

Direct daarna komen de financiële verplichtingen. Daarna de overige kosten. Die overige kosten zijn daardoor begrensd. Zij vormen nu ineens het sluitstuk van de boekhouding.

Dit leidt ertoe dat vooraf een begroting wordt gemaakt voor het komende jaar. Wat verwachten we aan omzet en hoe gaan we dat realiseren met deze begrensde hoeveelheid geld.

Dat is ondernemen!

Dit is de geldvoorraad die beschikbaar is om de bedrijfsvoering rond te zetten en de boven vermelde omzet te realiseren.

Deze wijze van werken plaatst de boekhouding in het centrum van de aandacht. Zodat op basis daarvan beslissingen worden genomen.

In het Cursus pakket; Bedrijfsvoering die trouwens ook deel uitmaakt van de cursus Natuur Inclusieve Landbouw; PG NxT STEP® besteden we hieraan veel aandacht. Want het gaat er uiteindelijk om dat er een goed rendement wordt gemaakt!

Veel succes!

Ado Bloemendal