LEAN is het verbeterprogramma opgezet door Toyota in de jaren 80 en daarna wereldwijd toegepast door veel bedrijven in allerlei sectoren. – Onderdeel van dit programma is Kaizen; “Veranderen naar beter”.

In de landbouw staan we voor grote veranderingen. Meino Smit gaf in zijn proefschrift; “De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw” aan dat er nu voor elke Kj aan output 6 Kj aan input nodig is, terwijl in 1950 voor elke Kj aan input er 1,2 Kj aan output was. Met andere woorden; we denken dat we heel efficiënt bezig zijn, maar boeren betalen 6 Kj aan input om 1 Kj te leveren.

Nu de prijzen van productiemiddelen van de high input landbouw als brandstof, kunstmest en krachtvoer stijgen – zien we de kwetsbaarheid van het systeem.

De doelstellingen van kaizen zijn:

– Eliminatie van verspillingen (muda’s d.w.z. activiteiten die kosten toevoegen maar geen waarde)
– Cyclus van voortdurende verbeteringen

Het mechanisme achter Personal Kaizen bestaat uit twee elementen:

  1. Positieve motivaties: het halen van doelen werkt motiverend. Zelfs als het ridicuul kleine doelen zijn. Je brein houdt van het gevoel dat het halen van doelen geeft. En wil daar méér van!
  2. Nieuwe comfort zones: belangrijk is dat je weet ‘dat je ermee bezig bent’. Hoe langer je consistent aan je doel werkt, hoe meer acties je hebt ondernomen, hoe vaster het doel zich in je brein nestelt.

Personal Kaizen is een prachtige toepassing van het principe van ‘commitment’ waarin je een logische reeks van kleine stapjes ontwikkelt om uiteindelijk een groot doel te bereiken.

Management goeroe Peter Drucker omschreef een effectieve productie als; in zo min mogelijk stappen van grondstof naar product. De rest is; “A waste of resources, time and money”.

Juist daar liggen de kansen voor de grondgebonden veehouderij.

Want de afhankelijkheid van (ingekochte) productiemiddelen is zeer groot, juist die stijgen in prijs. Maar door het aanpassen van het productiesysteem naar een systeem wat in minder stappen leidt tot het eindproduct, biedt de mogelijkheid de kostprijs per eenheid te verlagen en daarmee de marge te verhogen.

Dat wat aandacht krijgt, groeit!

Een heel belangrijk gegeven; In het streven naar een lagere kostprijs is het dus belangrijk je te richten op kosten.

Pure Graze biedt je de praktische kennis en deskundige begeleiding om je bedrijf succesvol financieel te verduurzamen.

De beweidingscursus is een cursus die je de kennis en achtergronden aanbiedt in een combinatie van online lessen, webinars en praktijkbijeenkomsten, een forum en contact met je Pure Graze Coach.

Bekijk hier onze beweidingscursussen!