Marke en Anne hebben op hun melkveebedrijf dit jaar 200 kalveren mogen verwelkomen.

Waarvan 37 jersey vaarzen voor en 42 jersey-stieren. De oudste is van 6 april, de jongste van 17 mei. De rest zijn kruislings-kalveren van vleesvee en worden verkocht.

Van de 200 kalveren zijn er 12 dood geboren (6%), 3 na een dag (1,5%). (In Nederland gemiddeld 12% – https://www.nieuweoogst.nl/…/info-over-kalversterfte-klopt-…)

De kalveren bij Mark en Anne hebben geen last van:
– Diarree (van betekenis, ze hebben niks behandeld)
– Longontsteking

Anne; “Als een kalf bij ons levend wordt geboren gaat het in principe niet meer dood.”

Er is geen menselijk toezicht en hulp bij het kalven. De koeien kalven buiten in de koppel af. De goede resultaten worden toegeschreven aan het feit dat alles qua management er op is gericht dat de dieren zich zelf redden en levende kalveren ter wereld brengen.

Deze resultaten worden bereikt door het door Pure Graze ontwikkelde afkalf-programma consequent te volgen. Deze resultaten zijn voor iedereen bereikbaar.

Wil JIJ ook deze resultaten behalen, maak dan de Online Cursus: Natuur-inclusieve Landbouw.