Er staat veel te gebeuren in de samenleving. We merken het nu al met corona, hoezeer dat ons dagelijkse leven beïnvloed. Veel meer dan ik had durven denken, vorig jaar maart…

Met het verduurzamen van de samenleving en de economie zal het niet anders zijn. Vanochtend werd in het nieuws aangegeven dat het klimaat veel sneller opwarmt dan eerder voorspeld en de investeringen in het verduurzamen vertienvoudigd moeten worden om de doelstellingen te halen.

Daarom is het zaak als ondernemer te kijken in welke richting het bedrijf ontwikkeld moet worden om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben. Want de voornaamste doelen van een familiebedrijf zijn het genereren van een inkomen voor de huidige generatie en levensvatbaar ontwikkeld te worden en succesvol overgedragen te worden naar de volgende generatie.

Veel melkveebedrijven zijn familiebedrijven, waar bij de ontwikkeling van het bedrijf en het klaarmaken voor de toekomst, vaak op een specifieke wijze plaats vindt.

Daarbij bedoel ik de informatievoorziening die aan de basis staat van de bedrijfsontwikkeling en de managementstructuur.

De kans bestaat dat de ontwikkeling van het bedrijf wordt gedaan op basis van vooral landbouwkundige informatie, waarbij er te weinig breedte in de informatie aanwezig is over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, gebiedsontwikkeling en maatschappelijke trends. Maar ook van belang in deze fase is te kijken naar de wensen die u zelf hebt en de andere betrokkenen binnen het gezin.

Hoeveel tijd wil je kwijt zijn aan het werk? Wil je partner buitenshuis werken om meer onder de mensen te komen? Helpen de kinderen graag mee, zit er een opvolger tussen?

Maak een tijdspad waarop bijvoorbeeld de ouders uit het bedrijf stappen. Een heel goede vraag is; ”waar wil je staan over 3 jaar en waar wil je staan over 5 jaar”? Die vraag wijst op de betrekkelijkheid van het leven, het feit dat elke seconde die wegtikt voor eeuwig verloren is.

Daarbij is het ook van belang dat de opvolger de ruimte en het vertrouwen krijgt om het bedrijf te ontwikkelen zodat het toekomstbestendig is en dat de oudere generatie niet remt maar positief bijdraagt aan die ontwikkeling. Daarbij kan een taakverdeling in de werkzaamheden ook positief bijdragen.

Om tunnelvisie te voorkomen is het verstandig om je als ondernemer breed genoeg te oriënteren en ook de tijd te nemen voor die oriëntatiefase. Daarbij is het van groot belang goed te bepalen welke belangen uw gesprekspartner dient.

Zelf ben ik meerder malen verrast door de visie van mensen van buiten de sector, die me aan het denken zette, waardoor beslissingen anders uitvielen.

Het grote voordeel is dat ze niet gehinderd worden door dagelijkse perikelen die ons wel bezig houden. Ze hebben een “clear-view” en een beter overzicht over maatschappelijke vraagstukken.

Dus ook wat dat betreft is het goed om andere interesses te hebben en zo anderen van buiten de landbouw te ontmoeten.

 

Veel succes!

Ado Bloemendal