We leven in een economie die verslaafd is aan groei. Stilstand is achteruitgang was het credo van na de Tweede Wereldoorlog. Maar tijden veranderen, de vraag vanuit de samenleving is anders. Om het bedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie, is het zaak de bedrijfsvoering daarop aan te passen, maar hoe?

Het is mogelijk deze twee zaken te combineren in de bedrijfsvoering en het bedrijf klaar te maken voor de toekomst, door de focus te verleggen van melk/koe naar kostprijs/kg melk.

Dit is een fundamentele verandering, die voorbereiding vergt om succesvol door te voeren!

Melkveehouders zitten in de commodity markt, ze produceren de grondstof melk. De prijzen zijn goed op dit moment en de tendens ook, maar ook de kosten stijgen. Vaag is of de marge wel groter wordt, dat bepaald immers het inkomen.

Vaak wordt dan de “kaasschaafmethode” toegepast. Alle kosten worden scherp bekeken en terug gebracht tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het systeem te laten draaien. Echter, wanneer de prijs van dit product of deze dienst stijgt, stijgt ook de kostprijs.

Daarom is eliminatie van kosten veel effectiever dan reductie. Eliminatie van kosten leidt ertoe dat de bedrijfsvoering zonder dat product succesvol is en leidt daarom tot een blijvend lage kostprijs. Dit geeft rust en zelfvertrouwen bij de ondernemer en zijn gezin.

Een eerdere blog laat een W&V Rekening zien van een melkveebedrijf dat geheel focust op het omzetten van groenvoer naar melk. https://puregraze.com/management/financieel-overzicht-pure-graze-melkveebedrijf/

Het winstpercentage van 53% van de omzet, geeft de potentie aan die realiseerbaar is.

Door het zetten van stappen, kan elke melkveehouder, zijn winst en inkomen minder afhankelijk maken van de opbrengst maar meer van de kostprijs en zo zelf bepalen wat zijn inkomen is.

Focus op kosten geeft jouw als ondernemer grip op je financiële resultaat. Voor grondgebonden veehouderij is de eerste stap om via maximalisatie van de beweiding de kosten te laten dalen.

“Some people dream of success, while others get up every morning and make it happen.” Wayne Huizenga

Wil je daar echt succesvol stappen in maken? Meld je aan voor 1 van onze webinars, over; kruidenrijk grasland, beweidingsmanagement en kostprijsverlaging. Je krijgt toegang tot veel praktische kennis, wordt begeleid door ervaringsdeskundigen, zodat je echt stappen kunt zetten om de kosten te verlagen en je winst te vergroten.

Vanaf volgende week kunt u zich weer aanmelden voor de volgende webinars:
Seeds – Webinars: Meer geld verdienen met kruidenrijk grasland
Seeds – Webinars: Een succesvolle start met Saladebuffet – Najaar
Consultancy – Webinars: 58% meer inkomen met focus op beweiding

Meld je hier aan, vanaf volgende week >>>