Sinds het begin van de landbouw betekent succesvolle landbouw het onttrekken van mineralen van de bodem zodat planten en gewassen kunnen groeien. Door een relatief kleine wereldbevolking en een uitgestrekte landbouw leek voedselzekerheid van ondergeschikt belang en tot kort leek de planeet aarde oneindig!

Tegenwoordig zijn veel gezondheidsspecialisten het er over eens dat zelfs de menselijke gezondheid verband houdt met de mineralen die in de bodem aanwezig zijn of ontbreken. Een ‘uitgeputte’ bodem kan stofwisselingsziekten verergeren die een scala aan gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. “Dieren en mensen zijn het biochemische beeld van de bodem”, Aldus Albrecht, maar ook Andre Voision in zijn boek “Soil, Grass, and Cancer”.

Deze benadering laat ons zien dat een onevenwichtige vergelijking, met voedsel geteeld in bodem van een lagere kwaliteit, minder positieve resultaten kunnen opleveren bij levende organismen.

Mineralen en andere micronutriënten komen langzaam beschikbaar in de bodem. Het kost miljoenen jaren om gesteente af te breken, generaties om kadavers van dieren te ontbinden en hun samenstellende elementen volledig aan de bodem terug te geven.

Idealiter worden mineralen verwerkt/verteerd door micro-organismen in de bodem; denk aan bacteriën, schimmels, nematoden en regenwormen. Daarna worden deze samengevoegd tot organische stof voordat ze kunnen worden opgenomen in het bodemvoedselweb. De meeste bodems bevatten micronutriënten, maar ze worden als gezond beschouwd, wanneer er levende organismen aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk de bodem te voeden met levend plantenmateriaal. Compost is dood plantenmateriaal met daarin micro-organismen, goed om een bodem te enten met micro-organismen. Maar echt voeden van een bodem doe je met levend plantenmateriaal.

Al deze wezens hebben water nodig om mineralen te mobiliseren en water wordt beter vastgehouden in bodems die een goede bedekking hebben.

Wat kunnen landbouwers doen?

– Een gezonde bodemkringloop bevorderen:

Punt 1:
– Vermijd grondbewerkingen die de bodem verstoren. Verstoorde bodem verbranden organische stof, houden minder water vast en hebben minder bodemleven.

Punt 2:
– Zet de ploeg in de voortuin, verf hem en maak er een decoratie stuk van die ons aan de tijd herinnert dat we niet goed begrepen hoe agressief dit gereedschap is!

Punt 3:
– Maak gebruik van vaste mest of andere soorten compost.

Punt 4:
– Maak gebruik van stripgrazen met een hoge veedichtheid gedurende een korte periode. Dit is een van de meest effectieve manieren om voedingstoffen terug naar de bodem te brengen.