Het is essentieel je beweiding zo te regelen dat het je in staat stelt om ruimte te hebben in de hersteltijd van de planten. Als je geen variabele herstelperiodes plant zal het perceel nog niet volledig hersteld zijn met overbeweiding als gevolg. Een huiskavel die groot genoeg is, is dus heel belangrijk voor een succesvol beweidingsmanagement.

Laten we dit nu eens op een iets andere manier bekijken om er zeker van te zijn dat we op de juiste manier onze beweiding plannen.

Laten we eens terug gaan naar de fundamentele principe voor een succesvol beweidingsmanagement: de onderlinge relatie tussen beweidingstijd en de herstelperiode. Zoals bekend is de beweidingstijd de duur dat de kudde in een perceel blijft voordat zij naar het volgende stuk gaan.

De herstelperiode is de tijd die verstrijkt voordat de weide weer opnieuw beweid kan worden. Als er niet genoeg percelen/hectares zijn en de kudde te snel van de ene weide naar de andere wordt overgebracht, komt de rusttijd in het gedrang. De dieren zullen dan het gewas begrazen wat nog niet klaar is om opnieuw begraasd te worden.

Hierdoor zullen zowel het vee als het gewas het slecht doen.

Omdat de rusttijd in de loop van het jaar varieert moet er naarmate de groei trager verloopt meer hectares aan de rotatie worden toegevoegd of de snelheid van rotatie moet worden verhoogd om de beweiding te vertragen. Het langer laten staan van de dieren in de weide is minder wenselijk voor het gewas en de dieren, omdat de dieren dan gedwongen kunnen worden de weide tekort te begrazen.

De beste manier om met variabele rusttijd om te gaan is zoveel hectare beschikbaar te hebben als nodig is om de langzaamste rustperiode op het bedrijf te evenaren.

Door voldoende huiskavel te hebben kan de veelgemaakte fout worden vermeden dat een kudde te snel gaat roteren.

 

Bekijk hier de Pure Graze Beweidingscursus >>>