URGENDA BIEDT BOEREN CONCRETE HULP BIJ STIKSTOFREDUCTIE EN BIODIVERSITEITSHERSTEL

Urgenda doneert – dankzij haar donateurs – 50.000 euro aan boeren via 40-50% korting op kruidenrijk graszaad zodat zij stikstof kunnen reduceren en de biodiversiteit op hun land kunnen verbeteren. Via 1001ha.nl kunnen melkveehouders in het hele land kruidenrijke grasmengsels met korting kopen, waardoor deze mengsels niet duurder zijn dan de gebruikelijke Engelse raaigrassen. De omslag naar kruidenrijke weilanden scheelt kunstmest, CO2- en methaanuitstoot en zorgt voor meer insecten en bodemleven en betere waterberging. Het project 1001ha is een initiatief van Urgenda en LTO Nederland en heeft al duizend boeren geholpen. Driekwart van deze boeren gaat na dit project zelf door met kruidenrijke weilanden, ook zonder korting.

Marjan Minnesma: “Met de kortingsactie 1001ha krijgt de boer laagdrempelige en financiële hulp en ondersteuning om te experimenteren met kruidenrijk grasland in plaats van Engels raaigras en dat slaat aan. We hebben geen tijd te verliezen voor klimaat en biodiversiteit, dus we springen zelf bij met onze donateurs”.

De campagne 1001ha startte in het najaar van 2020. Boeren krijgen fikse korting op een mengsel naar keuze en krijgen gratis begeleiding. Er is een limiet van 3 hectare per boer, zodat zoveel mogelijk boeren kunnen meedoen. Op de provincie Flevoland na, hebben alle provincies inmiddels één of twee (GLD, NB en DR) keer bijgedragen, resulterend in de 3400 verkochte hectares. Ook het Rijk, burgers en bedrijven betaalden al mee. Dankzij de 50.000 euro van Urgenda kunnen nog eens 100 melkveehouders in het hele land meedoen.

Iedere hectare kruidenrijk levert flinke winst op vergeleken met monocultuur raaigras: meer kruiden en bloemen voor insecten, minder onkruidverdelgers, minder kunstmest en dus minder CO2- en stikstofuitstoot én een gezondere bodem die beter bestand is tegen droogte en hoosbuien. Onlangs bleek nog uit onderzoek dat koeien die leven op kruidenrijke weilanden minder van het sterke broeikasgas methaan uitstoten én dat hun melk gezonder is omdat deze meer omega 3-vetzuren bevat.

Urgenda streeft ernaar dat in 2025 monocultuur raaigrasland tot het verleden behoort: oud grasland, extensief kruidenrijk, productief kruidenrijk of grasklaver – er is nog steeds wat te kiezen en het is allemaal duurzamer en beter voor koe, klimaat, natuur én voor de boer. Het zaaimengsel is dan wel iets duurder, maar de boer verdient dit terug door besparing op kunstmest. Met korting op het mengsel, wordt zelfs deze kostenpost weggenomen.

Wil je ook boeren helpen met kruidenrijk grasland, doneer dan: 1001ha.nl/doneren/
Boeren uit het hele land kunnen nu met korting bestellen: 1001ha.nl/bestellen