– Grasland vervangen op zandgrond kan nog tot eind augustus!
De laatste snede gras is mooi in de kuil gekomen, het land mooi kort gemaaid. Tijd om te bedenken hoe droog het weer was in het begin van de zomer en hoe bruin de graspercelen werden.

Voorkomen dat de groenvoerproductie stil gaat staan door droogte doe je effectief door het gras te vervangen door een Saladebuffet. Saladebuffetten hebben geen zomerdip en zijn zeer droogteresistent. Ze gaan gewoon door, ook al is het warm en regent het even niet.

Kees van Wezel, zegt erover; “Wij zitten op zeer droge zandgrond met een heel hoge veebezetting, waardoor we moeten beregenen. Bij 30 graden groeit het gras niet, maar Saladebuffet gaat gewoon door!

Daarbij vergroot het waterbergend vermogen van de bodem door de diepe verticale beworteling die ervoor zorgt dat een veel groter deel van de bodem ingezet wordt voor waterberging.

Saladebuffetten realiseren een zeer hoge productie zowel in droge stof per hectare als dierproductie, dus melk per dag per koe en groei per dag. Dit wordt gerealiseerd zonder dat bemesten nodig is. Saladebuffetten zorgen daardoor voor een duidelijke verlaging van de kostprijs en werkdruk.

Een Duitse Saladebuffet gebruiker zegt daarover; een perceel ingezaaid met Saladebuffet. Eerder met gras weidden de koeien er 3,5 dagen per keer, nu met Saladebuffet 8 dagen per keer

Maak je bedrijf klaar voor de toekomst met inzaai van Saladebuffetten voor een hoge productie, lage kosten en een lage werkdruk!

Bekijk hier de Saladebuffetten >>>