Frost seeding is een low-cost strategie van doorzaaien in laat winter, waarbij je klavers en kruiden zaait om je kruidenrijke percelen te voorzien van extra biodiversiteit. Frost seeding is een makkelijke manier van doorzaaien en bespaard je tijd en geld met een goed resultaat.

Waarom frost seeding?

Wanneer frost seeding toepassen:
1. Het kruidenrijke perceel is uitgedund en het bestand klavers en kruiden is toe om verhoogd te worden. – Er is een vrij open zode en de bestaande mat wordt laat in het seizoen kort geweid of gemaaid naar 8 tot 10 centimeter. Door het bestaande bestand kort te weiden of maaien voor frost seeding geeft de zaden de kans om in contact te komen met de bodem en komt er minder reservevoedsel vrij voor de bestaande planten, waardoor die minder een belemmering vormen voor de kiemplantjes.

Onder welke voorwaarden kun je het best starten?

Je zaait door in een bestaande mat, dus zorg voor:
1. Weinig concurrentie van het bestaande gewas en een voldoende open zode. – Zaai in een periode met wisselvallig weer en weinig groei in het bestaande gewas. Hoe meer open de zode is, hoe meer succesvol het resultaat zal zijn.

Laat in het najaar weiden opent de zode waardoor het zaad meer kans krijgt te kiemen en zich vestigen in het vroege voorjaar. Zaaien kan laat in het najaar, in een regenrijke periode of in het vroege voorjaar. De wisselende weersomstandigheden zullen het zaad in de grond werken. Als je niet zeker weet of de zode open genoeg is, kun je doormiddel van vertrapping van het vee deze wat meer open maken.

Dit zaad kiemt en vestigt zicht in de loop van het volgende voorjaar. Vermijd bemesting in het voorjaar van het betreffende perceel om de concurrentie van de bestaande mat te verminderen, zodat de kiemplanten kunnen vestigen. Doorzaai van klavers en kruiden heeft de meeste kans van slagen in combinatie met polvormende grassen. In grasland met overwegend zodevormers hebben kiemplanten het moeilijker.

2. De juiste weersomstandigheden: De bodem is ’s ochtends nog mooi bevroren om er goed overheen te kunnen rijden met ‘kleine’ trekker of quad. – Het uitzetten en inkrimpen door de dagelijkse temperatuurschommelingen, alsook de eventuele vroege voorjaarsbuien, veroorzaken een honinggraat structuur in de bodem. (Check hier meer info – https://theconstructor.org/geotechnical/soil-structures-types/21354/) Dit zijn openingen die het zaad in de grond werken en het voor kieming noodzakelijke bodemcontact creëren.

Klei- en veengronden krimpen en zwellen meer dan zandgronden. Dit is logisch, want klei- en veengronden houden meer vocht vast, het bestandsdeel in de grond dat verantwoordelijk is voor de uitzetting bij bevriezing.

3. Plantensoorten die geschikt zijn voor frost seeding. – Klavers en kruiden worden aanbevolen voor frost seeding vanwege de kleine zaadgrootte, de uitstekende groeikracht van de zaailingen en de schaduwtolerantie, waardoor ze een lange tijd onder het bladerdak kunnen gedijen. Ze verdagen de verschillende weersomstandigheden goed.

Saladebuffet Doorzaai werkt zeer goed bij frost seeding en geeft een grotere biodiversiteit.

Hoe starten met frost seeding:

Stap 1: Er is een vrij open zode en de bestaande mat is laat in het seizoen kort geweid of gemaaid naar 8 tot 10 centimeter stoppelhoogte.
Stap 2: Afhankelijk van hoe het gewas erbij staat kan tussen de 8 tot 10 kg/ha/keer gebruikt worden.
Stap 3: Zaai door via kleine trekker of quad met zaaibak/strooier.

Bekijk hier Saladebuffet Doorzaai >>