Het weer…. Je raakt er niet over uitgepraat.

Begon het vroeg, door de overvloedige neerslag die de weergoden blijven sturen aangevuld met kou, zorgt er nu voor dat het voorjaar laat is. Het gras begint zelfs voortijdig generatief te worden, in de aar te komen, waardoor de meeste groei er wel uit is.

Daarbij beginnen pas nu de meeste percelen begaanbaar te worden om te bewerken.

Maar ook deze omstandigheden bieden kansen. Heb je percelen die aan verbetering toe zijn dan kan dat nu prima. Want er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een goede opkomst van zaaizaad; voldoende vocht en warmte.

Vocht is er in overvloed gevallen, de bodemvoorraden zijn hoog en warmte die komt vanzelf. Dus zaai je de komende tijd dan staat het gewas er zo en groeit het als haar op een hond.

Identificeer die percelen waar verbetering zonder herinzaai moeilijk of niet mogelijk is. Maai of weid ze tot er een korte stoppel staat. Gebruik ploegen alleen als het perceel niet vlak is. Voor het overige is een over-top-frees een prima machine om ze klaar te leggen voor herinzaai.

De keuze waarmee in te zaaien is nog nooit zo voor de hand liggend geweest. De publieke opinie bewerkt u het positiefst door een productief kruidenrijk mengsel te zaaien. Uw eigen portemonnee helpt u het best met een Saladebuffet. Het is ontworpen door een boer met boerendoelen voor ogen. Veel voer van hoge kwaliteit met minimale kosten.

Herinzaai kan het best oppervlakkig en breedwerpig, waarbij rollen met een Cambridge rol of gekartelde ijzeren (Guttler)rol essentieel is voor een vlotte opkomst.

Vergeet ook niet de beide verpakkingen waarin het Saladebuffet aangeleverd wordt vooraf goed te mengen. Dit kan met de schop op een vlakke betonvloer of bij grote hoeveelheden met een betonmixer.

Bij-zaai van een graan als dekvrucht is een optie bij percelen die snel uitdrogen. De functie van een dekvrucht is dan het snel bedekken van de bodem zodat deze beschermd wordt tegen uitdrogen en het vangen van dauw, elke ochtend, wat door de zwaartekracht naar beneden loopt om zo elke ochtend de bodem te bevochtigen.

Bovenstaande werkwijze levert u drie ruggen uit 1 varken;

Een gewas dat met minimale kosten een beste bult voer in het eerste jaar en een publiek dat blij verrast is door de grote verscheidenheid aan planten in uw weide.

Bestel hier uw Saladebuffet >>>>