Cursus: PG FiRST-STEP® Farming: Regeneratieve beweiding

Duur v.d. cursus: 12 maand
Cursus + betaling stopt na 12 maand

3,219.36 ex. Btw of 268.28 ex. Btw / maand voor 12 maanden

Categorie: