Canadese rundvleesproducenten boeken significante vooruitgang in het verduurzamen van hun activiteiten.

Deze vooruitgang wordt geboekt door een verscheidenheid aan maatregelen, waaronder:

– Verbeterde productiviteit van dieren en gewassen via polyculturen en efficiëntere beweidingsstrategieën, waardoor er meer rundvlees kan worden geproduceerd met minder voer, land en water.
– Minder broeikasgasemissies, waterverbruik en ammoniakuitstoot per kilogram rundvlees.

Ook het belang van de gronden die nodig zijn om vee te fokken wordt benadrukt. Graslanden die voor begrazing worden gebruikt, vangen zo’n 1,5 tot 2x meer kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer.

In een studie van Dr. Kim Ominski en haar collega’s werd vastgesteld dat Canadese rundvleesproductie in 2011 slechts 71 procent van de fokkudde en 76 procent van het land nodig had om dezelfde hoeveelheid levend gewicht te produceren voor de slacht als in 1981.

Tegelijkertijd hadden Canadese veehouders voor elk kilogram rundvlees:

– GHG-emissies (Broeikasgassen) met 15 procent verminderd
– Waterverbruik met 17 procent verlaagd
– Ammoniakuitstoot met 20 procent verminderd

De Canadese rundvleesindustrie heeft ambitieuze milieudoelstellingen voor 2030 gesteld, waaronder het verminderen van de broeikasgasemissies met 33%, het verhogen van de koolstofopslag met 3,4 miljoen ton per jaar, het behouden van de 35 miljoen hectare grasland die momenteel door vleesveehouders worden gebruikt en het handhaven.

Een aantal van de strategieën die in Canada worden toegepast, kunnen ook in Nederland worden toegepast om de rundvleesindustrie financieel te verduurzamen.

Deze strategieën omvatten:

1. Verbetering van de productiviteit van dieren en gewassen, door de focus te gaan verleggen naar polyculturen.
2. Gebruik van efficiëntere beweidingssystemen, zoals Management Intensief Grazen of ook wel stripgrazen.
3. Communicatie van de duurzaamheidswinst van de rundvleesindustrie aan consumenten is hierbij ook een zeer belangrijke. Om de consumenten te informeren over welke voordelen 100% gras gevoerd vlees heeft op dier- en mensgezondheid en algehele ecologie.

Door deze oplossingen te implementeren kan de Nederlandse rundvleesindustrie bijdragen aan een duurzamere voedselproductie.

Koolstofopname capaciteit - K

Koolstof opname capaciteit: Gras-, grasklaver-mengsels en polyculturen (productief kruidenrijk grasland)

Meer weten?

Ook de foorprint van jouw bedrijfsvoering verlagen tegelijkertijd je rendement verhogen? meld je aan voor de webinar; ‘Maximaliseer je beweiding en verhoog je rendement met 58%’ Er zijn verschillende beweidingsstrategieën die we kunnen toepassen om de ruwvoerproductie te laten stijgen en dit heeft een direct effect op het rendement binnen je bedrijfsvoering.

Tijdens de webinar; “Maximaliseer je beweiding en verhoog je rendement met 58%” bespreken we de resultaten die Pure Grazers behalen door maximalisatie van hun beweiding op een regeneratieve/natuur inclusieve manier zonder of met lagere extra externe input.

In deze webinar gaan we in op de economische en ecologische aspecten van beweiding. Daarnaast bespreken we hoe je dit jaar nog je kostprijs kunt verlagen en je rendement kunt verhogen!

 

Bekijk hier de webinar >>>